środa, 27 maja 2020

Newsroom

Kolejne obligacje Kancelarii Medius stały się wymagalne

msd | 30 kwietnia 2020
Tym razem windykacyjna spółka nie przekazała 100 tys. euro raty okresowej amortyzacji od nienotowanych papierów dłużnych serii O.

Obligacje serii O to wyemitowany w 2018 r. dług o początkowej wartości 5 mln euro, który spółka musi amortyzować po 100 tys. euro każdego miesiąca. 

To już czwarta z sześciu serii obligacji, które – zgodnie z zapowiedzią – Kancelaria Medius przestała obsługiwać. Wśród wymagalnych papierów windykatora znajduje się też notowana na Catalyst seria L (KME0720) o wartości 10 mln zł i terminie spłaty określonym na lipiec tego roku.

Łącznie Kancelaria Medius ma sześć serii obligacji o wartości około 90 mln zł.

Dla drugiej z notowanych na Catalyst serii obligacji Kancelarii (KME0321) do ustalenia naruszenia warunków emisji miałoby dojść dopiero podczas zgromadzenia obligatariuszy zwołanego na 12 maja (płatność odsetek przypada dopiero we wrześniu).

Dwa tygodnie temu minął też termin, w którym Kancelaria Medius miała objąć wartą 48,5 mln zł emisję gwarancyjną funduszu wierzytelności Lumen Profit 30 NSFIZ.

„Towarzystwo prowadzi rozmowy z gwarantem celem w sprawie wypracowania zadawalającego rozwiązania dla realizacji postanowień statutu funduszu w zakresie gwarancji płynności i osiągnięcia przez fundusz gwarantowanej stopy zwrotu. Towarzystwo (…) będzie podejmowało adekwatne kroki w celu zabezpieczenia interesu uczestników funduszu, uwzględniając informacje przekazywane przez gwaranta dotyczące planów realizacji wstrzymanych zobowiązań.” – podało przed kilkoma dniami Ipopema TFI, które zarządza funduszem Lumen Profit 30 NSFIZ.

Notowane na Catalyst obligacje KME0720 i KME0321 wyceniane są kolejno na 49,99 i 39,0 proc. nominału. Obie emisje zabezpieczono zastawem na wierzytelnościach.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje