piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Kolejne obligacje Płocka w obrocie na Catalyst

msd | 05 lutego 2019
Warte 24 mln zł obligacje zostaną wykupione w ośmiu równych corocznych ratach płatnych w latach 2023-2030.

Debiutujące papiery dłużne PLO1130 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,95 pkt proc. marży. Ich warunki emisji przewidują okresową amortyzację po 125 zł rocznie od każdej obligacji wartej nominalnie 1 tys. zł. Spłatę długu Płock rozpocznie 25 listopada 2023 r., a kolejne raty wypłacane będą co 12 miesięcy, aż do 25 listopada 2030 r.

Do godz. 11:00 nie handlowano debiutującymi papierami i najpewniej prędko – lub wcale – się to nie zmieni.

W obrocie na Catalyst znajduje się też sześć innych emisji długu Płocka. Żadną z nich jeszcze nigdy nie handlowano.

Ogółem na GPW notowanych jest 78 serii obligacji komunalnych uplasowanych przez 20 emitentów. Łączna wartość znajdującego się na Catalyst samorządowego długu to 18,04 mld zł.

Więcej wiadomości o Gmina Miasta Płock

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje