sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Kolejne obligacje Ronsona na Catalyst

msd | 13 lutego 2018
Deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w maju zeszłego roku czteroletnie papiery dłużne serii R na 50 mln zł.

Dług zabezpieczono hipotecznie do 150 proc. nominału. Jego oprocentowanie ustalono zaś na WIBOR 6M plus 2,85 pkt proc., ale z możliwością wzrostu marży o 0,5 pkt proc., 1 pkt proc. lub 1,5 pkt proc., jeśli wskaźnik wartości zabezpieczenia (nominał obligacji do wartości hipoteki) przekroczy odpowiednio 0,8x, 0,9x lub 1,0x. Wzrost marży o 1,5 pkt proc. może także nastąpić, gdyby zadłużenie finansowe netto przekroczyło 0,8x kapitałów własnych dewelopera.

Naruszenie wskaźnika wartości zabezpieczenia lub wskaźnika dług netto/kapitały własny (0,8x w obu przypadkach) stanowiłby też naruszenie warunków emisji obligacji. Do postawienia długu w stan wymagalności konieczna byłaby jednak zgoda zgromadzenia obligatariuszy.

W warunkach emisji przewidziano także opcję wcześniejszej spłaty, z której Ronson może korzystać w dniach płatności odsetek, począwszy od maja 2019 r. Spółka musiałaby zapłacić wówczas 1 proc. premii dla obligatariuszy, której wysokość będzie spadać o 0,2 pkt proc. z każdym kolejny okresem odsetkowym.

Warte 50 mln zł papiery serii R uplasowano w celu częściowego zrefinansowania wartej 83,5 mln zł serii C, która wygasała w czerwcu ubiegłego roku. W czerwcu 2017 r. uplasowano także serię S na 20 mln zł, która jeszcze nie trafiła na Catalyst. To także czteroletnie papiery, ale niezabezpieczone i z marżą na poziomie 3,4 pkt proc. Obie emisje, w kategoriach odpowiednio zadłużenia zabezpieczonego i niezabezpieczonego, mają najniższe kupony w dotychczasowej historii Ronsona.

Do godz. 13.15 nie handlowano debiutującymi obligacjami RON0521. Animator kwotuje je na 100/101,5 proc. (bid/ask). Kupujący mógłby więc liczyć na 4,1 proc. rentowności brutto od ręki. Część starszych emisji, mimo bliższych okresów spłaty, oferuje wyższy dochód. W większości jest to jednak dług niezabezpieczony (zabezpieczenie ma jeszcze tylko wygasająca niebawem seria RON0518).

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje