sobota, 05 grudnia 2020

Newsroom

Kolejne sześciomiesięczne papiery PKO Banku Hipotecznego

msd | 15 września 2020
Bank uplasował krótkoterminowe zerokuponowe obligacje o wartości nominalnej 350 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny obligacje nie są oprocentowane, ich cenę emisyjną ustalono natomiast na 99,674 proc. nominału.

Od początku roku bank uplasował już 10 serii krótkoterminowych obligacji o łącznej wartości 4,35 mld zł, z czego trzy (0,86 mld zł) zdążył spłacić.

Krótkoterminowy dług PKO BH nie trafia do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 18 serii listów zastawnych banku oraz cztery serie obligacji pochodzących z publicznych ofert dla zamożnych inwestorów indywidualnych. Te ostatnie wygasać będą od lipca do grudnia 2021 r. Według aktualnie najlepszych ofert sprzedaży papiery wyceniane są z 0,23-0,51 proc. rentowności brutto.

W KNF czeka na zatwierdzenie kolejny prospekt dla programu publicznych emisji obligacji PKO BH.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje