czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Kolejni poręczyciele obligacji EuCO wnioskują o upadłość

msd | 28 kwietnia 2023
Trzy spółki poręczające za niespłacone obligacje Europejskiego Centrum Odszkodowań złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości.

Wobec braku możliwości zawarcia układu spółki EuCO Cesje, EuCO Vipcar oraz Centrum Dochodzenia Roszczeń (d. Kancelaria Radców Prawnych EuCO) złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości. Są to kolejne już podmioty poręczające za warte 17,2 mln zł obligacje EuCO, które złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości. I tym razem ich niewypłacalność wyjaśniono brakiem środków finansowych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności oraz wypłaty zobowiązań będących przedmiotem poręczenia.

Termin spłaty wartych 17,2 mln zł obligacji EuCO minął dwa tygodnie temu. Przy czym, płatności z nich wynikające spółka przestała realizować już w październiku ubiegłego roku, gdy przypadał termin wypłaty odsetek (0,7 mln zł) oraz okresowej amortyzacji części kapitału (także 0,7 mln zł). Chwilę później EuCO złożyło do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. 

Obok szeregu poręczeń od spółek zależnych obligacje EUC0423 zabezpieczone były też zastawem na akcjach spółki, wierzytelnościach, rachunkach bankowych oraz akcjach i udziałach w podmiotach zależnych. Najwięcej o tych zabezpieczeniach mówi jednak fakt, że na niedługo przed defaultem papiery EuCO wyceniane były w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej.

Obligacje odszkodowawczej spółki znajdowały się także w portfelach profesjonalnych inwestorów, jak fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI i Operę TFI, a także fundusz emerytalny Aegona.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium