sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Kolejny windykator szuka obligacyjnego finansowania

Michał Sadrak | 16 marca 2020
Kancelaria Prawna Rubikon prowadzi publiczną ofertę obligacji do 3 mln zł, w której za dwuletni dług proponuje stałe 8 proc. odsetek w skali roku.

Oferowane przez Kancelarię Prawną Rubikon papiery serii A mają zostać zabezpieczone zastawem na zbiorze wierzytelności do 150 proc. przydzielonego długu oraz poręczeniem prezesa. 

Spłatę długu wyznaczono na 31 marca 2022 r., lecz spółce przysługiwać będzie też prawo do przedterminowego wykupu bez konieczności wcześniejszego powiadomienia obligatariuszy.

Jak na prowadzoną tylko na podstawie dokumentu informacyjnego małą ofertę publiczną w warunkach emisji zapisano wiele kowenantów, by wspomnieć limit ogólnych zobowiązań netto do dwukrotności kapitałów własnych oraz pięciokrotności 12-miesięcznego wyniku EBITDA. Ponadto spółka zobowiązała się nie zaciągnąć długu powyżej 1 mln zł o terminie spłaty, który przypadałby przed dniem wykupu obligacji serii A. Warunki emisji zabraniać też będą spółce wypłaty dywidendy powyżej 0,5 mln zł, czy zakupu wierzytelności za cenę przekraczającą 30 proc. ich nominału.

Zapisy na obligacje KP Rubikon przyjmowane są od 5 tys. zł przez Prosper Capital DM. Potrwają one do 31 marca, dzień później zaplanowano przydział długu.

Warta do 3 mln zł oferta dojdzie do skutku, jeśli popyt przekroczy co najmniej 1 mln zł. Spółka szacuje, że przy pełnym powodzeniu emisji koszty jej przeprowadzenia sięgnąć 265 tys. zł (8,8 proc. wpływów brutto).

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst. Spółka zobowiązuje się natomiast, że oprócz ustawowego obowiązku publikacji raportów rocznych, sporządzań będzie też kwartalne sprawozdania, które mają trafiać do obligatariuszy w ciągu 45 dni po dniu bilansowym (zastrzeżono możliwość 15-dniowego opóźnienia).

Kancelaria Prawna Rubikon to windykacyjna spółka, która działa od 2012 r., lecz początkowo w charakterze kancelarii odszkodowawczej. Pierwszy portfel wierzytelności masowych nabyła w grudniu 2017 r., a w docelowej strukturze działa dopiero od października 2019 r. Windykowane wierzytelności spółka nabywa głównie od firm pożyczkowych i SKOK-ów. Środki z emisji obligacji miałyby zaś trafić na zwiększenie portfela wierzytelności. 

Na koniec 2019 r. KP Rubikon miała 36 pakietów wierzytelności o łącznym nominale 67 mln zł. Jak sama podaje, średnio płaciła za nie po 12,3 proc. nominału.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje