wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Komornik zajął rachunek Fachowców

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 października 2019
Zajęcie rachunku bankowego spółki zostało dokonane na rzecz administratora zabezpieczeń, który działa w imieniu właścicieli niewykupionych obligacji.

Dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym należność główna to 692 tys. zł, wynika z komunikatu spółki.

(…) zajęcia zostały dokonane na rzecz działającego w imieniu obligatariuszy administratora zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez spółkę tj. Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie – poinformowali Fachowcy.pl Ventures.

Jak wyjaśnia spółka, prowadzone wobec niej egzekucje komornicze były wcześniej zawieszone z urzędu, co wynikało z prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ostatecznie sąd je jednak umorzył, a niedawno oddalił też wniosek spółki o ogłoszenie upadłości.

W styczniu tego roku, gdy Fachowcy byli jeszcze w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, minął termin spłaty wartych 3,7 mln zł obligacji. To dwuletnie papiery z emisji publicznej, w której oferującym był Polski Dom Maklerski.

Dług Fachowców zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do 150 proc. wartości obligacji oraz zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!”. Ten ostatni okazał się jednak bezwartościowy. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła go na 9,19 mln zł, ale niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę znaku do 50 tys. zł.

Tymczasem do Fachowców wpłynęło też zawiadomienie od naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego w związku z należnościami wynikającymi z podatku VAT. Wartość zajętych wierzytelności to 88 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje