sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Restrukturyzacja Fachowcy.pl umorzona przez sąd

msd | 05 kwietnia 2019
Warszawski sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki na wniosek nadzorcy sądowego. Fachowcy.pl jeszcze nie zdecydowali, czy złożą zażalenie na tę decyzję.

Wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wobec spółki został złożony w styczniu przez jej nadzorcę sądowego. Ten powoływał się na art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który mówi, że „sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany”.

Spółka wystąpi do sądu o sporządzenie uzasadnienia do przedmiotowego postanowienia. Po jego otrzymaniu zarząd spółki podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania, mając na względzie interes akcjonariuszy i wierzycieli spółki – poinformowali Fachowcy.pl.

Na początku września do sądu trafił plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe Fachowców. W ramach przyspieszonego postępowania układowego spółka chciała zamienić 9,3 mln zł zobowiązań finansowych, w tym 3,7 mln zł z obligacji, w całości na nowe akcje. Żeby jednak restrukturyzacja się powiodła Fachowcy.pl, jak podawano, potrzebowaliby najpierw… pożyczyć 4 mln zł.

Z dokumentów złożonych na początku września w sądzie wynikało, że spółka liczy na zawarcie układu jeszcze w IV kwartale 2018 r., a do jego uprawomocnienia miałoby dojść w I kwartale 2019 r.

W październiku Puls Biznesu podał, że założyciel i były prezes Fachowców przebywa w areszcie. Piotr S. miał usłyszeć trzy zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działanie na szkodę ustalonej masy upadłości oraz przestępstwo karnoskarbowe. Jak wówczas informowano, zatrzymany nie przyznaje się do winy, a nowy prezes i prawniczka obsługująca spółkę podkreślają, że stawiane zarzuty nie mają bezpośredniego związku z Fachowcami.

Wśród nieobsługiwanego zadłużenia Fachowców znajdują się także obligacje na 3,7 mln zł, które w styczniu 2017 r. spółka wyemitowała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Była to oferta publiczna. Pomimo wcześniejszych zapewnień, papiery nie trafiły do giełdowego obrotu.

Obligacje Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę do 50 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje