piątek, 18 września 2020

Fachowcy.pl Ventures S.A.

Fachowcy.pl Ventures S.A.

Przedmiotem działalności emitenta jest wsparcie działań małych i średnich firm w internecie. Spółka powstała w 2008 r., a od 2012 r. jej akcje notowane są na New Connect.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Spółka osiąga stratę operacyjną i EBITDA oraz nie publikuje informacji o zadłużeniu finansowym poza sprawozdaniami rocznymi, z czego wynikać może brak wskaźników.

Emisje