piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Upadłość nie dla Fachowców

msd | 14 października 2019
Warszawski sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Fachowcy.pl Ventures, który złożyła ona sama w maju tego roku.

Spółka nie informuje o przyczynach oddalenia jej wniosku o ogłoszenie upadłości. Zastrzega natomiast, że postanowienie nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

Spółka wystąpi do sądu o sporządzenie uzasadnienia do przedmiotowego postanowienia. Po jego otrzymaniu zarząd spółki podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania, mając na względzie interes akcjonariuszy i wierzycieli spółki – poinformowano w komunikacie bieżącym.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Fachowcy.pl złożyli w maju tego roku, niedługo po umorzeniu wobec spółki postępowania układowego.

W styczniu tego roku, gdy spółka była w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, minął termin spłaty wartych 3,7 mln zł obligacji Fachowców. To dwuletnie papiery z emisji publicznej, w której oferującym był Polski Dom Maklerski.

Papiery dłużne Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę znaku towarowego do 50 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje