sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Fachowcy.pl Ventures wnioskują o ogłoszenie upadłości

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 24 maja 2019
Spółka, wobec której w kwietniu umorzono postępowanie układowe, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Fachowcy.pl tłumaczą troską o „interes akcjonariuszy i wierzycieli spółki”.

Sam wniosek ma charakter uproszczony, co jest dopuszczone prawem w przypadku spółek, wobec których nie powiodło się postępowanie restrukturyzacyjne.

W kwietniu sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki. Zrobił to na wniosek nadzorcy sądowego Fachowców.

W październiku ubiegłego roku Puls Biznesu podał, że założyciel i były prezes Fachowców przebywa w areszcie. Piotr S. miał usłyszeć trzy zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działanie na szkodę ustalonej masy upadłości oraz przestępstwo karnoskarbowe. Jak wówczas informowano, zatrzymany nie przyznaje się do winy, a nowy prezes i prawniczka obsługująca spółkę podkreślają, że stawiane zarzuty nie mają bezpośredniego związku z Fachowcami.

Wśród nieobsługiwanego przez spółkę zadłużenia znajdują się także dwuletnie obligacje na 3,7 mln zł, które wyemitowała w styczniu 2017 r. Emisja miała charakter publiczny, a jej oferującym był Polski Dom Maklerski. Pomimo wcześniejszych zapewnień, obligacje nigdy nie trafiły do giełdowego obrotu.

Papiery dłużne Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę znaku towarowego do 50 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje