środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Fachowcy.pl składają broń w sprawie upadłości

msd | 02 grudnia 2019
Spółka nie wniesie zażalenia na decyzję warszawskiego sądu o oddaleniu wniosku w sprawie ogłoszenie jej upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Fachowcy.pl złożyli w maju tego roku, niedługo po umorzeniu wobec nich postępowania układowego. W październiku sąd wydał jednak postanowienie o oddaleniu tego wniosku. 

W ocenie zarządu spółki w sprawie wniosku spółki o ogłoszenie jej upadłości nie ma podstaw do skutecznego wniesienia zażalenia na decyzję sądu w powyższym zakresie – podali Fachowcy.pl Ventrures.

W styczniu tego roku, gdy spółka była w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, minął termin spłaty wartych 3,7 mln zł obligacji Fachowców. To dwuletnie papiery z emisji publicznej, które oferował Polski Dom Maklerski.

Papiery dłużne Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę znaku towarowego do 50 tys. zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje