środa, 29 maja 2024

Newsroom

Kraków wyemituje obligacje na 620 mln zł

msd | 23 lipca 2021
PKO BP zawarł z Krakowem umowę o organizację emisji papierów dłużnych o łącznej wartości 620 mln zł, wynika z komunikatu banku.

Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach, a pozyskane w ten sposób środki mają sfinansować planowany na 2021 r. deficyt Krakowa oraz trafić na spłatę wcześniejszych zobowiązań miasta. 

- To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych, od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów, którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu – powiedział Marcin Eckert, wiceprezes PKO BP, cytowany w komunikacie.

Bank zobowiązał się nie tylko do przygotowania dokumentacji emisyjnej, ale przede wszystkim do nabycia obligacji Krakowa.

Nowe papiery stolicy Małopolski mają trafić do obrotu na GPW, gdzie notowanych jest pięć starszych serii jej długu o łącznej wartości 670 mln zł i terminach spłaty do 2028 r. Do giełdowego handlu papierami Krakowa jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Gmina Miejska Kraków

Więcej wiadomości kategorii Emisje