niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso ponawia publiczną ofertę obligacji

Michał Sadrak | 03 listopada 2023
W trzeciej tegorocznej emisji na podstawie prospektu windykacyjna spółka ponownie zaoferuje czteroletnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane na WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc.

Z wartą do 15 mln zł publiczną ofertą Kredyt Inkaso ruszy w najbliższy wtorek, 7 września. Zapisy przyjmowane będą do 20 września włącznie, przy czym w pierwszych siedmiu dniach subskrypcji cena emisyjna wyniesienie 99,0 proc. wartości nominalnej (990 zł), by w kolejnych dniach wzrosnąć do 99,2 proc. Ofertę poprowadzi Michael/Ström DM, którego będzie wspierać konsorcjum złożone z DM BOŚ, Ipopemy Securities oraz Noble Securities.

Za wyjątkiem symbolicznie wyższego dyskonta, zaproponowane przez Kredyt Inkaso warunki praktycznie nie będą różnić się od tego, co zdało egzamin w dwóch wcześniejszych emisjach zamkniętych w kwietniu i lipcu, a wartych kolejno 15 mln zł oraz 18 mln zł. 

- Rentowność obligacji oraz wyniki finansowe i dokonania grupy Kredyt Inkaso zyskały już uznanie w oczach dużej grupy inwestorów. To sytuacja win-win, bo obejmowanie przez nich kolejnych emisji naszych obligacji pomaga nam w realizacji ambitnych planów dotyczących rozwoju działalności firmy, przez inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Chcąc zwiększać skalę naszej działalności, powinniśmy wykorzystywać wszystkie okazje pojawiające się na rynku, a żeby to robić musimy mieć dostęp do stabilnych źródeł finansowania. Wciąż rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych daje nam właśnie taką możliwość – powiedział Mateusz Boguta, członek zarządu odpowiedzialny za finanse Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie.

Na ten moment oferowane przez windykatora papiery oprocentowane byłyby w pierwszym trzymiesięcznym okresie na 11,14 proc. rocznie. Rzeczywista wysokość początkowego kuponu ustalona zostanie jednak w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 22 listopada. 

Podobnie jak dwie wcześniejsze tegoroczne emisje publiczne na podstawie prospektu, najświeższa oferta długu Kredyt Inkaso zrealizowana zostanie w ramach programu obowiązującego do połowy lutego przyszłego roku. Przy czym, niedawno spółka uruchomiła też osobny program emisji bezprospektowyuch. Na początku października przydzieliła w jego ramach czteroletnie niezabezpieczone papiery z 5,5 pkt proc., ale w tym przypadku doliczanej do sześciomiesięcznego WIBOR-u.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso o łącznej wartości 201,5 mln zł i terminach spłaty do marca 2029 r. 

Naszym zdaniem

Bieżąca kondycja Kredyt Inkaso wydaje się być jasna – spółka ma za sobą kilkuletnią lukę inwestycyjną i okres mocnego delwarowania, co chce teraz wykorzystać jako trampolinę do zwiększonych zakupów wierzytelności. Innymi słowy, w kolejnych kwartałach i latach zlewarowanie windykatora może rosnąć, choć ma z czego, jeśli wziąć choćby pod uwagę, że na koniec czerwca dług netto (294 mln zł) stanowił 0,89x kapitałów własnych grupy oraz 1,66x jej 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej. 

Gdyby kierować się tylko wynikami tegorocznych ofert publicznych Kredyt Inkaso oraz rynkowymi wycenami pochodzących z nich obligacji KRI0427 i KRI0727 (99,9 i 99,6 proc.), można uznać, że nowa oferta zawiera w sobie niezbędną premię za nieco dłuższy okres spłaty i daje możliwość zainwestowania większych kwot, bez oglądania się na niską płynność rynku Catalyst. Z drugiej strony, dla potencjalnych inwestorów nie bez znaczenia może pozostać to, że we wrześniowo-październikowej ofercie bezprospektowej spółka zebrała 37,7 mln zł wobec oczekiwanych 50 mln zł, choć cena emisyjna zawierała w sobie 2-proc. dyskonto. Co więcej, aktualnie papiery te (KRI1027) wyceniane są na GPW po 98,85 proc. nominału. Na tym tle korzyść z udziału w ofercie publicznej sprowadza się więc wyłącznie do wygody, gdyż rynek wtórny praktycznie nie daje możliwości łatwego zainwestowania kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych (średnie zapisy z dwóch poprzednich emisji prospektowych Kredyt Inkaso to 43 i 60 tys. zł). 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje