niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało obligacje o wartości 159 mln zł

msd | 28 marca 2022
Windykator uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych dwie serie siedmioletnich okresowo amortyzowanych papierów dłużnych, za które docelowo zapłaci WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży.

Warte 55,75 mln zł papiery serii J1 Kredyt Inkaso przydzieliło w całości na rzecz dwóch inwestorów. Z kolei z oferty obligacji serii K1 na 100-165 mln zł spółka pozyskała 103 mln zł od 33 inwestorów. W obu przypadkach ustalono siedmioletni okres spłaty, ale z okresową amortyzacją i oprocentowanie wyznaczane w oparciu o WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży. Emisje różnią się jednak szczegółami – większa z nich docelowo zostanie zabezpieczona na wierzytelnościach i innych aktywach, a dodatkowo w pierwszym okresie odsetkowym obligatariusze będą mogli liczyć na nieco wyższą marżę (5,3 pkt proc.).

Jak tłumaczy spółka, obie emisje stanowią element refinansowania zadłużenia. Nowy dług ma wspomóc windykatora w całościowym wykupie trzech serii obligacji, w tym jednej nienotowanej.

„Operacja ta sprawi, że grupa będzie mogła przeznaczyć generowaną na bieżąco gotówkę  w większym stopniu na nowe inwestycje w portfele wierzytelności, a w znacznie mniejszym niż w przeszłości - na spłatę zadłużenia. Pozwoli to zbudować fundament pod wypracowanie solidnych przychodów oraz zysków w przyszłości, przy zachowaniu względnie niskich poziomów wskaźników zadłużenia” – wyjaśnia Kredyt Inkaso.

Zgodnie z najświeższą zapowiedzią, 26 kwietnia windykator przedterminowo wykupi całość wartych 176,3 mln zł papierów KRI0423.

- Gotowość inwestorów instytucjonalnych do refinansowania obligacji zapadających w ciągu najbliższych kilku kwartałów, w obecnym otoczeniu rynkowym, cechującym się dużą zmiennością i niepewnością, świadczy o silnym zaufaniu do naszej organizacji i tak należy oceniać to wydarzenie – mówi Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie.

Tymczasem do 31 marca włącznie windykator przyjmuje też zapisy w adresowanej do inwestorów indywidulanych publicznej ofercie do 20 mln zł, w której proponuje WIBOR 3M plus 4,9 pkt proc. marży za 3,5-letni dług. Jak przekonuje spółka, nałożenie terminów różnych emisji „nie jest intencjonalne”, ale – według niej – może być także dobrą wiadomością dla potencjalnych uczestników oferty publicznej. 

W poniedziałek koło południa obligacje KRI0423, które za miesiąc zostaną przedterminowo spłacone, drożeją o 70 pb. do 99,6 proc. wartości nominalnej. 

Jeszcze dziś Kredyt Inkaso musi spłacić warte 30 mln zł papiery KRI0322.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje