piątek, 22 października 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso zapowiada skup własnych obligacji

msd | 20 września 2021
Windykacyjna spółka przeznaczy do 1,5 mln zł na transakcje skupu własnych obligacji, które zamierza realizować poniżej wartości nominalnej nabywanego długu.

Zapowiadany przez Kredyt Inkaso skup realizowany będzie w obrocie giełdowym lub poza nim. Spółka daje sobie na to czas do 31 października.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji windykatora o łącznej wartości 229 mln zł i terminach spłaty od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. Największa i zarazem najdłuższa seria KRI0423, której warunki emisji przewidują okresową amortyzację, wyceniana jest na 97 proc. nominału (7,1 proc. rentowności bez uwzględniania amortyzacji). Papiery te systematycznie drożeją od lutego tego roku. Wcześniej przez wiele miesięcy wyceniane były w okolicach 75 proc. 

Termin i wartość zapowiedzianego skupu mogą sugerować, że Kredyt Inkaso zależy na podniesieniu cen starszych serii długu, by móc plasować nowe papiery w bardziej sprzyjających okolicznościach. 

W sierpniu KNF zatwierdziła windykatorowi prospekt dla wartego 150 mln zł programu emisji. Zgodnie z zapowiedziami, z pierwszą ofertą spółka zamierza wyjść na rynek jesienią.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst