piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Kredyt Inkaso zwiększyło dostępność kredytów

msd | 04 sierpnia 2022
Bank podwyższył windykacyjnej grupie limit kredytowy ze 140 do 200 mln zł. Dodatkowe środki mają trafić na zakup portfeli wierzytelności.

Kontrolowane przez windykatora fundusze sekurytyzacyjne zawarły z ING Bankiem umowę uzupełniającą, w ramach której zwiększono dostępność linii kredytowej o dodatkowe 60 mln zł.

„Kwota ta zostanie wykorzystana przez grupę do sfinansowania nowych inwestycji w postaci zakupu portfeli wierzytelności (…) Umowa zwiększająca limit wpisuje się w szerszy plan, którego celem jest znaczne poszerzenie skali inwestycji prowadzonych przez Kredyt Inkaso.” – przekazało Kredyt Inkaso.

Windykator już od pewnego czasu zapowiadał chęć powrotu do zakupu wierzytelności. Drogę do tego otworzyć mu mają pozyskane środki oraz niedawne uporządkowanie kwestii związanych z zadłużeniem.

Pod koniec marca Kredyt Inkaso uplasowało wśród inwestorów instytucjonalnych 159 mln zł obligacji w ramach emisji refinansujących starszy dług. Niezależnie od tego, w kwietniu i lipcu spółka zamknęła też dwie oferty publiczne adresowane do inwestorów indywidualnych, od których pozyskała w sumie 32,8 mln zł wpływów brutto (formalnie druga z emisji zostanie rozliczona 5 sierpnia). Kolejnej tego typu emisji windykator prawdopodobnie nie zdąży już przeprowadzić, ponieważ jego prospekt wygasa za trzy tygodnie.

Jak na razie, na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z poprzedniej emisji publicznej papiery KIN1025 (4,9 pkt proc. marży) kwotowane są na 99,8/100,9 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst