niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Kruk otrzymał 427 mln zł spłat w I kwartale

msd | 10 kwietnia 2019
Dłużnicy wpłacili windykatorowi 427 mln zł wobec rekordowych 432 mln zł kwartał wcześniej i 362 mln zł przed rokiem. W tym samym czasie wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 179 mln zł.

Większość otrzymanych w I kwartale spłat, jak podaje Kruk, pochodziła z Polski i Rumunii, aczkolwiek przy rosnącym udziale spłat z rynku włoskiego i hiszpańskiego. 

W minionym kwartale windykator zainwestował 179 mln zł wobec 341 mln zł kwartał wcześniej, ale i 125 mln zł przed rokiem. Najwięcej Kruk zainwestował w Rumunii i Polsce, na które przypadało kolejno 45 proc. oraz 34 proc. nakładów. Windykator kupował też wierzytelności na rynku hiszpańskim, czeskim i słowackim.

- Nasze inwestycje w pierwszym kwartale potwierdzają wysoką podaż portfeli wierzytelności na rynkach, na których mamy największe doświadczenie – w Rumunii i w Polsce. Cieszą nas przede wszystkim wysokie nakłady w Rumunii, gdzie po zmianach w prawie w pierwszej połowie ubiegłego roku, banki i instytucje finansowe wracają obecnie na rynek w poszukiwaniu partnerów takich jak Kruk – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Nominał nabytych w I kwartale wierzytelności to zaś 1,39 mld zł wobec 2,61 mld zł kwartał wcześniej oraz 0,6 mld zł przed rokiem. Innymi słowy, Kruk płacił średnio 12,9 zł za każde 100 zł nominalnej wartości nabytych długów wobec odpowiednio 13,1 proc. oraz 20,8 proc. 

Pomimo wyraźnej przewagi spłat nad inwestycjami, co spokojnie wystarczyłoby także na pokrycie bieżących kosztów działalności windykacyjnej grupy, Kruk uplasował w lutym publiczną ofertę obligacji na 25 mln zł, a pod koniec marca pozyskał też 115 mln zł od inwestorów instytucjonalnych.

W połowie marca windykator informował o zamiarze zakupu polskiej części firmy pożyczkowej Wonga. 

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery, zapadające w latach 2023-2024, rynek wycenia w okolicach 5,1-5,2 proc. rentowności brutto.

W czerwcu Kruk ma do wykupu obligacje na 50 mln zł, kolejne tegoroczne spłaty czekają spółkę w sierpniu (20 mln euro) oraz październiku (75 mln zł).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje