sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Kruk rośnie we Włoszech

msd | 11 lipca 2017
Po ośmiu miesiącach windykator zakończył proces integracji z CreditBase, spółką przejętą w celu przyspieszenia rozwoju na Półwyspie Apenińskim.

Kruk, jak podaje, stał się pionierem prougodowej windykacji we Włoszech, co zapewnia mu szybki rozwój i rozpoznawalność na tamtejszym rynku.

- Kruk Italia to obecnie najszybciej rozwijająca się firma w branży i partner pierwszego wyboru dla lokalnych banków i instytucji. We Włoszech nie funkcjonuje żadna firma, która miałaby podobne, prougodowe nastawienie do osób zadłużonych. (…) Podejście Kruka znalazło też poparcie wśród partnerów biznesowych. Współpracujemy z największymi i najbardziej renomowanymi instytucjami na rynku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Po prawie dwóch latach obecności we Włoszech windykator zainwestował na tamtejszym rynku około 140 mln euro, kupując wierzytelności warte nominalnie 2,7 mld euro. Aktualnie jest to rynek, na którym Kruk inwestuje najwięcej pieniędzy w kolejne portfele wierzytelności. Po sześciu miesiącach tego roku nabyte przez spółkę wierzytelności warte były nominalnie prawie 7,4 mld zł, z czego 4,5 mld zł przypadało właśnie na Włochy.

- Włoski oddział ma coraz większe znaczenie dla rozwoju całej Grupy i wierzymy, że w przyszłości będzie rósł jeszcze szybciej. Dlatego intensywnie rekrutujemy nowych pracowników – wskazał Piotr Krupa.

Firma zapowiada na kolejne miesiące dalsze zakupy wierzytelności na rynku włoskim. A rozwój spółki zależnej Kruk Italia stara się finansować w walucie jej działalności, stąd ostatnie emisje obligacji w euro oraz kredyt bankowy do 250 mln euro.

Po sześciu miesiącach tego roku wpłaty od dłużników dla całej grupy Kruk wyniosły 647 mln zł i były o 45,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Windykator zainwestował w tym czasie na wszystkich rynkach 506 mln zł (spadek o 30,8 proc. r/r).

W obrocie na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro, na której nie dochodzi na razie do żadnych transakcji. Dla papierów w złotych o najdalszych okresach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., rentowności wynoszą od 4,1 do 4,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Kruk przy rosnących spłatach zmniejsza apetyt na obligacje

  30 października 2017
  Z sięgającymi blisko 1 mld zł spłatami po trzech kwartałach windykacyjna grupa utrzymuje zadłużenie na poziomie dającym duży komfort działania i finansowania kolejnych inwestycji. Kruk ma na tyle dobry dostęp do finansowania bankowego, że kolejne publiczne emisje obligacji mogą jeszcze długo poczekać.
  czytaj więcej
 • Kruk zwiększył spłaty o 36,1 proc. r/r

  10 października 2017
  W III kwartale windykator otrzymał 347 mln zł wpłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności wobec 255 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (06.10)

  09 października 2017
  Ostatnie trzy tygodnie to duża zmiana w cenach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Po wielu tygodniach systematycznego wzrostu, tym razem miała miejsce korekta, podczas której spadły ceny obligacji wielu interesujących emitentów.
  czytaj więcej
 • Kruk wygrał duży przetarg w Polsce

  28 września 2017
  Należący do windykatora fundusz sekurytyzacyjny wygrał przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Getin Noble Banku o nominalnej wartości 419,7 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje