wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Kruk rośnie we Włoszech

msd | 11 lipca 2017
Po ośmiu miesiącach windykator zakończył proces integracji z CreditBase, spółką przejętą w celu przyspieszenia rozwoju na Półwyspie Apenińskim.

Kruk, jak podaje, stał się pionierem prougodowej windykacji we Włoszech, co zapewnia mu szybki rozwój i rozpoznawalność na tamtejszym rynku.

- Kruk Italia to obecnie najszybciej rozwijająca się firma w branży i partner pierwszego wyboru dla lokalnych banków i instytucji. We Włoszech nie funkcjonuje żadna firma, która miałaby podobne, prougodowe nastawienie do osób zadłużonych. (…) Podejście Kruka znalazło też poparcie wśród partnerów biznesowych. Współpracujemy z największymi i najbardziej renomowanymi instytucjami na rynku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Po prawie dwóch latach obecności we Włoszech windykator zainwestował na tamtejszym rynku około 140 mln euro, kupując wierzytelności warte nominalnie 2,7 mld euro. Aktualnie jest to rynek, na którym Kruk inwestuje najwięcej pieniędzy w kolejne portfele wierzytelności. Po sześciu miesiącach tego roku nabyte przez spółkę wierzytelności warte były nominalnie prawie 7,4 mld zł, z czego 4,5 mld zł przypadało właśnie na Włochy.

- Włoski oddział ma coraz większe znaczenie dla rozwoju całej Grupy i wierzymy, że w przyszłości będzie rósł jeszcze szybciej. Dlatego intensywnie rekrutujemy nowych pracowników – wskazał Piotr Krupa.

Firma zapowiada na kolejne miesiące dalsze zakupy wierzytelności na rynku włoskim. A rozwój spółki zależnej Kruk Italia stara się finansować w walucie jej działalności, stąd ostatnie emisje obligacji w euro oraz kredyt bankowy do 250 mln euro.

Po sześciu miesiącach tego roku wpłaty od dłużników dla całej grupy Kruk wyniosły 647 mln zł i były o 45,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Windykator zainwestował w tym czasie na wszystkich rynkach 506 mln zł (spadek o 30,8 proc. r/r).

W obrocie na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro, na której nie dochodzi na razie do żadnych transakcji. Dla papierów w złotych o najdalszych okresach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., rentowności wynoszą od 4,1 do 4,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

  16 kwietnia 2018
  Zatwierdzony dokument daje spółce prawo do prowadzenia przez 12 kolejnych miesięcy publicznych emisji obligacji w ramach programu wartego 500 mln zł.
  czytaj więcej
 • Analiza grupy Kruk

  16 kwietnia 2018
  Rok 2017 nie okazał się dla spółki aż tak dobry, jak można by tego oczekiwać. Wpłynęła na to konkurencja cenowa w zakresie zakupu nowych pakietów wierzytelności na rynku polskim, a także gorsza od zakładanej efektywność odzysków na rynku włoskim.
  czytaj więcej
 • Kruk otrzymał 362 mln zł spłat w I kwartale

  10 kwietnia 2018
  Spłaty z portfeli własnych wzrosły o 17 proc. r/r, ale były jednocześnie o 3 proc. niższe niż w IV kwartale 2017 r. Na razie nakłady inwestycyjne pozostają niższe, ale windykator – ponownie – podkreśla, że apetyt na zakupy ma wysoki.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: KNF zaciąga hamulec

  06 kwietnia 2018
  Nie licząc prospektu Getin Noble Banku w tym roku Komisja nie zatwierdziła żadnego prospektu emisyjnego dotyczącego publicznych emisji obligacji. Wniosków bynajmniej nie brakuje.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje