czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Kruk zamknął transakcję z GetBackiem

msd | 17 października 2019
Spółka zależna Kruka sfinalizowała nabycie rumuńskich wierzytelności GetBacku za cenę 37,4 mln zł. Do GetBacku trafiło więcej gotówki ze sprzedaży niż pierwotnie zakładał. Jak zapewnia spółka, pieniądze trafią do wierzycieli.

Zamknięcie transakcji wymagało zgody nadzorcy sądowego, ustanowionego w przyspieszonym postępowaniu układowym GetBacku.

- Kruk  kolejny raz okazał się skuteczny na rynku rumuńskim. Transakcja była skomplikowana i wyjątkowa, bo dotyczyła rynku wtórnego i portfela z ponad 640 tys. spraw. Wymagała ona czasu i odpowiedniego zaangażowania każdej ze stron. Z biznesowego punktu widzenia kluczowa była ocena portfela, która pozwoliła na zakończenie procesu negocjacji – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym. - Mój zespół już aktywnie pracuje nad kolejnymi inwestycjami. Czwarty kwartał, zwłaszcza na rynku rumuńskim jest aktywny transakcyjnie i daje przestrzeń do podjęcia nowych inwestycji – dodał także.

Ostateczna wartość transakcji zamknęła się kwotą 37,4 mln zł, o których wstępnie informowano w czerwcu. 

Kwotę w wysokości 10 mln zł stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę pierwotnie zakładanych wpływów dla emitenta z tej transakcji, emitent planuje, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, przeznaczyć na przyspieszone spłaty rat układowych – podał GetBack w komunikacie bieżącym.

Jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, do uprawomocnienia układu z wierzycielami, który zatwierdzono w czerwcu tego roku, dojdzie najwcześniej w lutym przyszłego roku. To scenariusz najbardziej optymistyczny, ten bardziej realistyczny zakłada zaś uprawomocnienie w okolicach kwietnia. Tak czy inaczej, na pierwszy symbolicznych przelew – 5 zł z każdego zainwestowanego tysiąca – obligatariusze GetBacku poczekają jeszcze około dwóch lat.

Łączna wartość niezabezpieczonych obligacji GetBacku, które objęto postępowanie restrukturyzacyjnym, to około 2,3 mld zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A., GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje