sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kruk zaoferuje kolejne obligacje od piątku

Michał Sadrak | 08 lutego 2024
Windykacyjna spółka nie marnuje ani chwili - ostatniego dnia przyjmowania zapisów na eurowe obligacje ruszy z kolejną ofertą adresowaną do inwestorów indywidualnych, tym razem oferując im jednak dług w złotych.

Kruk zaproponuje niezabezpieczony dług z 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M przy pięcioletnim okresie spłaty z przysługującą spółce opcją wcześniejszego wykupu. To więc warunki dobrze znane inwestorom od 2022 r., choć po raz ostatni windykator oferował je ponad cztery miesiące temu, ponieważ później rozsmakował się w eurowych emisjach, których w międzyczasie przeprowadził trzy, a czwarta dobiega właśnie końca.

Warta 70 mln zł oferta ruszy w najbliższy piątek, 9 lutego, gdy ostatni dzień przyjmowane będą jeszcze zapisy w eurowej emisji Kruka. W przypadku złotowego długu subskrypcja potrwa natomiast do 22 lutego. Ofertę poprowadzi DM BDM i siedmiu członków konsorcjum dystrybucyjnego, w którego skład wejdą: BM Pekao, BM PKO BP, DI Xelion, DM BOŚ, Ipopema Securities, Michael/Ström DM oraz Noble Securities.

U większości brokerów zapisy na obligacje Kruka przyjmowane będą od 100 zł, za wyjątkiem BM PKO BP, gdzie próg wejścia ustalono na poziomie 25 tys. zł.

Docelowo nowe papiery windykacyjnej spółki trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są 22 starsze serie jej długu, w tym 20 w złotych i dwie w euro. 

Naszym zdaniem

Po natężeniu czterech eurowych emisji w okresie zaledwie dwóch miesięcy Kruk robi tym razem ukłon w stronę inwestorów preferujących lokowanie środków w rodzimej walucie. Nie trudno przy tym dostrzec pewien pośpiech – w niespełna dwa i pół miesiąca windykator uplasuje pięć serii, pozyskując prawdopodobnie około 217 mln zł, choć jeszcze podczas zeszłorocznych wakacji zapowiadał, że na rynek detalicznego długu zamierza wychodzić średnio raz na dwa miesiące. 

O wyniki emisji Kruk może być jednak spokojny. Z kolei problemem inwestorów wydaje się być natomiast skala potencjalnej redukcji. Składana przez spółkę oferta wypada bowiem korzystnie na tle rynku wtórnego, gdzie złotowe detaliczne papiery z zeszłorocznych ofert publicznych wyceniane są przy około 3,6 pkt proc. realnej marży. Spółka proponuje więc przynajmniej 0,4 pkt proc. premii, co z naddatkiem wyrównuje dłuższy okres spłaty. 

Kruk prawdopodobnie mógłby też myśleć o lekkim obniżeniu marży na rynku pierwotnym. Utrzymując dotychczasowe warunki spółka pozostawia sobie jednak drogę do regularnego pozyskiwania stosunkowo wysokich kwot, jak na obligacje detaliczne. Niewykluczone, że utrzymanie marży jest też pewnym ruchem wyprzedzającym możliwy wzrost ryzyka kredytowego (w IV kw. ub.r. grupa prawdopodobnie notowała dalszy wzrost wskaźników zadłużenia). 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje