wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Kruk zwiększył spłaty o 36,1 proc. r/r

msd | 10 października 2017
W III kwartale windykator otrzymał 347 mln zł wpłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności wobec 255 mln zł przed rokiem.

Narastająco od początku roku spłaty rosną o 41,8 proc. r/r do 994 mln zł i są wyższe od poniesionych w tym czasie nakładów inwestycyjnych. Od stycznia do września Kruk wydał bowiem 767 mln zł na nowe wierzytelności. To o 18,1 proc. mniej niż przed rokiem, ale spółka zapowiada wysoką aktywność inwestycyjną w ostatnim kwartale 2017 r.

- Do końca roku zostały jeszcze trzy miesiące, ale już teraz widzimy, że 2017 rok będzie bardzo aktywny pod względem nakładów. W każdym kwartale udało się nam inwestować średnio ćwierć miliarda złotych. To z pewnością nie koniec. Rynek przynosi nam nowe możliwości inwestycyjne, a my bierzemy udział w przetargach w każdym z siedmiu europejskich krajów – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W samym III kwartale windykator zainwestował 261 mln zł (wzrost o 27,3 proc. r/r), za co kupił wierzytelności warte nominalnie 2,64 mld zł. Średnia cena zakupu wyniosła zatem 9,9 proc. nominału wobec 10,4 proc. przed rokiem. Od początku roku przeciętna cena wynosi 7,7 proc. i jest o 3,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Utrzymując dotychczasowe tempo Kruk jest w stanie osiągnąć zapowiadane na początku roku nakłady powyżej 1 mld zł. Przy rosnących spłatach nie jest to wcale zadaniem przesadnie ambitnym, bo w ubiegłym roku nakłady Kruka sięgnęły 1,29 mld zł (wtedy jednak kupiono też duży portfel od P.R.E.S.C.O. Group na rynku wtórnym). Dla obligacyjnych inwestorów to akurat wiadomość zła, gdyż Kruk może wykazywać niższy apetyt na finansowanie długiem. A nawet jeśli się na niego zdecyduje, to przed publicznymi obligacjami złotowymi stanąć mogą papiery w euro lub finansowanie bankowe. Zwłaszcza, że Kruk nie ma wiele czasu, aby przeprowadzić ewentualną publiczną ofertę papierów dłużnych, bo 23 listopada spółce wygasa obecny prospekt.

W obrocie na Catalyst znajdują się 23 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,6-4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje