sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Kruk zwiększył spłaty o 36,1 proc. r/r

msd | 10 października 2017
W III kwartale windykator otrzymał 347 mln zł wpłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności wobec 255 mln zł przed rokiem.

Narastająco od początku roku spłaty rosną o 41,8 proc. r/r do 994 mln zł i są wyższe od poniesionych w tym czasie nakładów inwestycyjnych. Od stycznia do września Kruk wydał bowiem 767 mln zł na nowe wierzytelności. To o 18,1 proc. mniej niż przed rokiem, ale spółka zapowiada wysoką aktywność inwestycyjną w ostatnim kwartale 2017 r.

- Do końca roku zostały jeszcze trzy miesiące, ale już teraz widzimy, że 2017 rok będzie bardzo aktywny pod względem nakładów. W każdym kwartale udało się nam inwestować średnio ćwierć miliarda złotych. To z pewnością nie koniec. Rynek przynosi nam nowe możliwości inwestycyjne, a my bierzemy udział w przetargach w każdym z siedmiu europejskich krajów – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W samym III kwartale windykator zainwestował 261 mln zł (wzrost o 27,3 proc. r/r), za co kupił wierzytelności warte nominalnie 2,64 mld zł. Średnia cena zakupu wyniosła zatem 9,9 proc. nominału wobec 10,4 proc. przed rokiem. Od początku roku przeciętna cena wynosi 7,7 proc. i jest o 3,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Utrzymując dotychczasowe tempo Kruk jest w stanie osiągnąć zapowiadane na początku roku nakłady powyżej 1 mld zł. Przy rosnących spłatach nie jest to wcale zadaniem przesadnie ambitnym, bo w ubiegłym roku nakłady Kruka sięgnęły 1,29 mld zł (wtedy jednak kupiono też duży portfel od P.R.E.S.C.O. Group na rynku wtórnym). Dla obligacyjnych inwestorów to akurat wiadomość zła, gdyż Kruk może wykazywać niższy apetyt na finansowanie długiem. A nawet jeśli się na niego zdecyduje, to przed publicznymi obligacjami złotowymi stanąć mogą papiery w euro lub finansowanie bankowe. Zwłaszcza, że Kruk nie ma wiele czasu, aby przeprowadzić ewentualną publiczną ofertę papierów dłużnych, bo 23 listopada spółce wygasa obecny prospekt.

W obrocie na Catalyst znajdują się 23 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,6-4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Kruk przy rosnących spłatach zmniejsza apetyt na obligacje

  30 października 2017
  Z sięgającymi blisko 1 mld zł spłatami po trzech kwartałach windykacyjna grupa utrzymuje zadłużenie na poziomie dającym duży komfort działania i finansowania kolejnych inwestycji. Kruk ma na tyle dobry dostęp do finansowania bankowego, że kolejne publiczne emisje obligacji mogą jeszcze długo poczekać.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (06.10)

  09 października 2017
  Ostatnie trzy tygodnie to duża zmiana w cenach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Po wielu tygodniach systematycznego wzrostu, tym razem miała miejsce korekta, podczas której spadły ceny obligacji wielu interesujących emitentów.
  czytaj więcej
 • Kruk wygrał duży przetarg w Polsce

  28 września 2017
  Należący do windykatora fundusz sekurytyzacyjny wygrał przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Getin Noble Banku o nominalnej wartości 419,7 mln zł.
  czytaj więcej
 • Kruk wprowadził na Catalyst dwie emisje w euro

  19 września 2017
  Debiutujące papiery mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 3,59 proc.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje