wtorek, 16 lipca 2019

Newsroom

Legimi wykupiło obligacje i oferuje nowe - poprawiona

msd | 19 czerwca 2019
Spółka, która prowadzi obecnie dwie publiczne oferty obligacji, wykupiła zapadające w ostatnich dniach papiery dłużne o łącznej wartości 1,95 mln zł. Prezes Legimi podkreśla, że spółka nie ma kłopotów z płynnością.

Treść poprawiona o wartość trwających emisji.

Dostawca e-booków w abonamencie oferuje dwie serie 12- i 24-miesięcznych obligacji, kolejno do 2 mln zł oraz 4 mln zł. Warunkiem dojścia do skutku emisji dłuższych papierów miało być osiągnięcie progu 0,8 mln zł. Legimi – jak podaje – cel ten już zrealizowało, a same zapisy potrwają do 9 lipca (do 27 czerwca w przypadku krótszego długu).

Ustanowienie progu emisji na poziomie 0,8 mln zł wynikać miało z przypadających 12 i 15 czerwca wykupów dwóch starszych serii obligacji o łącznej wartości 1,95 zł. Legimi poinformowało bowiem w memorandum, że „w przypadku braku osiągnięcia dodatkowych wpływów w kwocie 800 tys. zł z emisji obligacji serii T lub emisji obligacji serii U emitent może mieć trudność z terminowym wykupem obligacji zapadających w czerwcu bieżącego roku, co może przełożyć się na zagrożenie kontynuacji działalności”.

- (…) chciałbym jasno podkreślić, że Legimi nie ma problemów płynnościowych i terminowo reguluje swoje zobowiązania, czego najlepszym przykładem jest wykup wszystkich czerwcowych obligacji w kwocie 1,95 mln zł – powiedział Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi, cytowany w komunikacie prasowym.

Oczekiwane 6 mln zł wpływów z trwających ofert spółka chce przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia oraz rozwój i promocję Legimi 3.0, czyli platformy internetowej i aplikacji mobilnej.

Oferowane przez spółkę 12- i 24-miesięczne papiery będą oprocentowane kolejno na 8,5 proc. oraz 9,5 proc. w skali roku. Dłuższe z nich mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie dotychczas nie było jeszcze żadnych obligacji Legimi.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje