niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Lokum Deweloper wprowadził na Catalyst emisję z grudnia

msd | 09 lutego 2018
Debiutujące 3,5-letnie niezabezpieczone obligacje warte są 100 mln zł. To największa dotychczas emisja Lokum Deweloper, ale też o najdłuższym okresie spłaty i najniższym kuponie.

Oprocentowanie nowego długu ustalono na WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. marży, której wysokość może wzrosnąć kolejno do 3,3 oraz 3,5 pkt proc. Doszłoby do tego, gdyby zadłużenie finansowe netto dewelopera przekroczyło odpowiednio 0,8x lub 1,0x jego skonsolidowanych kapitałów własnych.

W warunkach emisji Lokum Deweloper zagwarantował sobie opcję wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać najwcześniej po roku od przydziału długu. W razie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom przysługiwać będzie premia. Jej początkowa wysokość to 1 proc. nominału, ale z każdym kolejnym okresem odsetkowym maleje o 0,25 pkt proc.

Wśród kowenantów, które mają dbać o interesy obligatariuszy, zapisano natomiast między innymi zakaz wypłaty dywidendy powyżej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, a także limit wskaźnika dług netto/kapitały własne na poziomie 1,2x.

Wartą 100 mln zł emisję prywatną objęło 36 inwestorów, w tym subfundusze. Jeszcze w grudniu część wpływów spółka przeznaczyła na przedterminowy wykup wartej 40 mln zł serii C.

W piątek do godz. 10 nie handlowano debiutującymi obligacjami LKD0621, nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na Catalyst notowane są też trzyletnie, uplasowane w kwietniu ubiegłego roku, papiery Lokum Deweloper na 75 mln zł. Od czerwcowego debiutu wciąż nimi nie handlowano. Także i tę emisję obejmowały instytucje.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

 • Mniej gotówki w kasie Lokum Deweloper

  08 sierpnia 2018
  Saldo środków pieniężnych wrocławskiego dewelopera spadło na koniec czerwca do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Wypływ gotówki oznaczał także solidny wzrost długu netto i wskaźnika zlewarowania. Spółka już zapowiada jednak poprawę, tak sytuacji bilansowej, jak i wyników.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

  24 maja 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2018.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia Lokum Deweloper

  18 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa odnotowała 55,8 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych, przez co jej zadłużenie finansowe netto wzrosło do rekordowych 100,8 mln zł. W skali działalności Lokum to wciąż kwota odpowiednia.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje