niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

LPP zanotowało 20-proc. spadek przychodów w IV kw. roku 2020/21

msd | 02 lutego 2021
W zakończonym 31 stycznia IV kwartale obrotowym odzieżowa grupa miała 2,18 mld zł przychodów, z czego wypracowała 35 mln zł zysku operacyjnego wobec 295 mln zł przed rokiem, wynika ze wstępnych danych.

Na 2,18 mld zł obrotów grupy LPP w IV kwartale obrotowym złożyło się 1,35 mld zł sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz 826 mln zł w kanale e-commerce (odpowiednio spadek o 42 proc. i wzrost o 111 proc. r/r). Analogicznie do przychodów, o 20 proc. spadł także zysk brutto ze sprzedaży, który podliczono na 1,135 mld zł (52,1 proc. marży) wobec 1,414 mld zł przed rokiem. Pomimo symbolicznie niższych kosztów, zysk operacyjny grupy spadł o 88 proc. r/r do 35 mln zł w IV kwartale roku 2020/21.

Cały rok obrotowy grupa LPP zamknęła zaś z 7,93 mld zł przychodów oraz 108 mln zł zysku operacyjnego, które były niższe kolejno o 14 i 88 proc. r/r, wynika ze wstępnych danych finansowych.

Na koniec stycznia tego roku powierzchnia handlowa odzieżowej grupy sięgała 1,44 mln mkw. i była o 17 proc. wyższa niż przed rokiem.

Pełne zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/21 LPP opublikuje 29 kwietnia.

Notowane na Catalyst warte 300 mln zł obligacje LPP z terminem wykupu w grudniu 2024 r. kwotowane są na 98,38/100,38 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje