poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

Lutowa emisja BBI Development trafiła na Catalyst

msd | 15 maja 2019
Debiutujące trzyletnie papiery BBI0222 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 6,1 pkt proc. marży, co dla BBI Development jest najwyższym kuponem od czasu – już spłaconej – emisji z 2014 r.

Warte 15 mln zł papiery BBI0222 to trzyletni niezabezpieczony dług, który deweloper uplasował w lutym tego roku na potrzeby częściowego refinansowania wygasających wówczas starszych obligacji.

Emisja trafiła tylko do dwóch inwestorów.

Nowe obligacje są wprawdzie oprocentowane na 6,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale warunki emisji stanowią, że wysokość marży może zostać dodatkowo podniesiona. Za każdy przypadek naruszenia warunków emisji spółka zobowiązana jest podnieść wysokość kuponu o 1,5 pkt proc., ale łącznie nie więcej niż 3 pkt proc.

Wśród wielu możliwych przypadków naruszenia WEO określono między innymi spadek kapitałów własnych poniżej 60 proc. zadłużenia finansowego grupy BBI, czy też spadek kapitałów własnych poniżej 30 proc. sumy bilansowej. Inne to na przykład wypłata dywidendy lub skup akcji własnych za kwotę wyższą niż 4 mln zł.

Warunki emisji obligacji BBI0222 uprawniają spółkę do przedterminowego wykupu.

Do godz. 16.20 nie handlowano debiutującym długiem.

W obrocie na Catalyst znajdują się też dwie starsze emisje BBI Development, wygasające kolejno w lutym 2020 r. oraz lutym 2021 r. Krótszymi z nich po raz ostatni handlowano 9 maja przy cenie wynoszącej wówczas 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Famur może wypłacić prawie 207 mln zł dywidendy

  20 maja 2019
  Zarząd producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 206,9 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyprzedaż obligacji MCI Management i MCI.PV FIZ

  15 maja 2019
  W środę po godz. 15.30 wyemitowane przez MCI Management papiery MCM0620 oraz MCM0820 tanieją kolejno o 20,5 oraz 10,9 pkt proc. przy sporych – jak na nie – obrotach. Dołączają do nich też pochodzące z ofert publicznych obligacje funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.
  czytaj więcej
 • GTC z wyższym długiem

  15 maja 2019
  W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, a także wdrożenia nowego standardu rachunkowości, dług netto komercyjnego dewelopera wzrósł do 4,8 mld zł w I kwartale i był najwyżej od siedmiu lat.
  czytaj więcej

Emisje