niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

MAP kreśli plan wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych

msd | 19 kwietnia 2021
Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, by aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo koncernów energetycznych zostały przeniesione do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ogłoszony w piątek wieczorem plan pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi.

Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, aby plan wydzielenia aktywów węglowych trafił do wykazu prac Rady Ministrów, co miałoby oficjalnie zapoczątkować „rozpisaną na wiele lat” transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych. 

– Kierujemy do prac rządowych przełomowy projekt transformacji energetyki. Zakłada on wydzielenie spółek węglowych, co da spółkom skarbu państwa oddech – powiedział Jacek Sasin, wicepremier oraz minister aktywów państwowych, cytowany w komunikacie.

Jak wyjaśniono, wydzielenie aktywów węglowych z koncernów energetycznych podyktowane jest między innymi tym, że nie byłyby one w stanie pozyskiwać kapitału dla sfinansowania transformacji w kierunku czystej energii. MAP wskazuje, że banki nie chcą udzielać finansowania podmiotom, które są właścicielami węglowych aktywów. 

– Aby odciążyć je od tego balastu i umożliwić pozyskanie kapitału potrzebnego do niezbędnych inwestycji planujemy więc wydzielenie  do osobnego podmiotu elektrowni węglowych Enei, PGE oraz Taurona – powiedział Jacek Sasin.

PGE, Enea i Tauron, które są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych, miałyby je przekazać skarbowi państwa. Operacja objęłaby też kopalnie węgla brunatnego, ale już niekoniecznie kopalnie węgla kamiennego, czego do tej pory powszechnie oczekiwał rynek.

„Nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, gdyż planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych” – podano w komunikacie MAP.

W początkowym etapie każda ze spółek – PGE, Enea, Tauron – będzie musiała zintegrować swoje aktywa węglowe wokół jednego podmiotu, w którym udziały kupi skarb państwa. 

„Po nabyciu od spółek energetycznych ich aktywów związanych z wytwarzaniem energii z węgla Skarb Państwa dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać, jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego” – podano także.

Jak wyjaśniono NABE ma być podmiotem w pełni samowystarczalnym, mającym na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. NABE ma prowadzić „jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych blogów węglowych”. Nie będzie natomiast budować nowych bloków. 

– Taka koncepcja wydzielenia aktywów węglowych przyczyni się do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej Polski – podsumował wicepremier Jacek Sasin.

Realizację programu ma rozpocząć jego przyjęcie przez rząd. Jego treść ma zostać poddana „szerokim” konsultacjom społecznym i międzyresortowym. Działania związane z wydzieleniem aktywów węglowych oraz uruchomienie NABE powinny zakończyć się w przyszłym roku, wynika z komunikatu MAP.

Obok wątpliwości z brakiem wydzielenia kopalń węgla kamiennego, piątkowy komunikat MAP nie wspomina także o kosztach, jakie konieczne będą do zasilenia NABE w odpowiedni kapitał. Nadal nie jest też jasne, jaki będzie los części długów PGE, Enei i Taurona, tych przypisanych do aktywów węglowych. 

Na Catalyst notowane są obligacje PGE (1,4 mld zł), Enei (2 mld zł) oraz Tauronu (1 mld zł). Wszystkie wyceniano przy 1,1-1,3 proc. rentowności brutto w ostatnich transakcjach, do których dochodzi jednak tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje