sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

msd | 19 czerwca 2017
Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje wrocławski deweloper płaci 2,35 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Ustalona marża jest o 0,45 pkt proc. niższa niż w zeszłorocznej emisji, dla której okres spłaty także wynosi trzy lata. Przy czym rynkowa wycena poprzedniej serii sprawia, że jej realna marża wynosi 2,46 pkt proc. i przy skromnej płynności jest zbliżona do warunków papierów uplasowanych w marcu.

W warunkach emisji nowych obligacji, podobnie jak poprzednio, Archicom zapewnił sobie prawo do przedterminowego wykupu. Każdorazowo musi to być przynajmniej 30 proc. emisji. Z opcji call spółka może skorzystać w trzech kolejnych dniach płatności odsetek, następujących po sobie sześć miesięcy, począwszy od 10 września 2018 r. Za wcześniejszą spłatę deweloper musiałby zapłacić inwestorom dodatkową premię, którą ustalono na 0,75 proc. nominału dla pierwszego terminu wcześniejszej spłaty. Później wysokość premii spada odpowiednio do 0,5 i 0,25 pkt proc.

Warunki emisji zawierają też szereg standardowych kowenantów. Archicom zobowiązuje się na przykład utrzymywać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 0,9x. Ewentualne żądanie przez inwestorów przedterminowego wykupu obligacji na skutek naruszenia warunków emisji w większości przypadków wymaga jednak zgody zgromadzenia obligatariuszy.

Wartą 60 mln z ofertę uplasowano wśród inwestorów instytucjonalnych, tym samym szanse na wysoką płynność obligacji ARH0320 na Catalyst pozostają niewielkie, przynajmniej w pierwszych miesiącach ich obecności na giełdzie. W poniedziałek do godz. 11 papierami nie zawarto żadnych transakcji, nie wystawiono też ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje