czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Marcowa emisja Dekpolu już na Catalyst

msd | 11 kwietnia 2018
Za trzyletnie obligacje z okresową amortyzacją budowlano-deweloperska spółka wyjściowo płaci WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży, której wysokość może się zmieniać zależnie od wskaźników zadłużenia.

Bazowa marża może zostać obniżona o 0,25 pkt proc. lub podwyższona maksymalnie o 0,75 pkt proc. Oznacza to, że Dekpol zobowiązuje sią płacić od 3,95 do 4,95 pkt proc. (w krokach co 0,25 pkt proc.) ponad WIBOR 6M, a ostateczna wysokość marży ustalana będzie na podstawie badanych 30 czerwca i 31 grudnia wskaźników dług netto/kapitały własne oraz dług netto/EBITDA. Szczegółowy ich układ i przełożenie na wysokość kuponu zamieszczamy w karcie obligacji DEK0321.

Wyemitowane na początku marca obligacje Dekpolu mają trzyletni okres spłaty, ale spółka zobowiązała się też do spłaty 25 proc. emisji w dniu wypłaty kuponu za szósty okres odsetkowy, tj. 8 listopada 2020 r. (pomimo trzyletniego okresu spłaty i stopy bazowej WIBOR 6M papiery mają siedem okresów odsetkowych).

Obligacje Dekpolu nie zostały zabezpieczone, spółka zobowiązała się natomiast do działania w ramach ustalonych kowenantów. I tak przykład, wskaźniki dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA nie mogą przekroczyć odpowiednio 1,3x oraz 4,5x, a wysokość dywidendy (lub innych płatności dla akcjonariuszy o podobnym sensie ekonomicznym) nie może przekroczyć 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Warte 76,88 mln zł papiery serii G zostały uplasowane w ramach prywatnej oferty do 85 mln zł. Udział w niej wzięło 94 inwestorów.

Do godz. 15.00 nie handlowano debiutującymi obligacjami DEK0321. Według ofert kupna/sprzedaży kwotowane są one na 100,2/103 proc.

Po zamknięciu oferty papierów serii G Dekpol, wykonując postanowienia warunków nowej emisji, nabył w celu umorzenia notowane na Catalyst obligacje serii D (DEK1018) za 4,5 mln zł oraz zapowiedział przedterminowy wykup dodatkowych 22,38 mln zł. Operacja powinna zostać zrealizowana 16 kwietnia. Do spłaty październiku spółce pozostanie więc 8,12 mln zł. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje