niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

Marvipol Development uplasował obligacje na 40 mln zł

msd | 28 czerwca 2018
Okres spłaty niezabezpieczonego długu wyznaczono na cztery lata, ale warunki emisji przewidują, że wcześniej deweloper dwukrotnie dokona okresowej amortyzacji, każdorazowo po 12 mln zł.

Po dwóch latach od emisji Marvipol wykupi 30 proc. emisji, rok później spłacić ma kolejne 30 proc. pierwotnej wartości emisji. Papiery wprawdzie mają więc czteroletni okres spłaty, ale w ostatecznym terminie wykupu deweloperowi do wykupu pozostanie tylko 40 proc. początkowej wartości emisji.

Nowe obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M powiększony o marżę, której spółka na razie nie ujawnia. W przyszłości będzie musiała to zrobić, ponieważ planuje wprowadzić obligacje do giełdowego obrotu.

Warte 40 mln zł obligacje uplasowano w ramach programu emisji do 250 mln zł, który uchwalono miesiąc temu z trzyletnim terminem ważności.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są do finansowania działalności deweloperskiej podmiotów z grupy kapitałowej emitenta – poinformował Marvipol.

Spółka nie ujawnia ilu inwestorów wzięło udział w nowej emisji. Niemniej, można zakładać, że papiery kierowano głównie do inwestorów instytucjonalnych, ponieważ jednostkowy nominał obligacji ustalono na 10 tys. zł.

Aktualnie na GPW notowane są trzy serie papierów dłużnych Marvipolu z terminami spłaty od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2021 r. Warunki emisji najdłuższej z nich, którą uplasowano w listopadzie ubiegłego roku, zakładają dodatkowo okresową amortyzację (po 15 proc. pierwotnej wartości w sierpniu 2020 r. i lutym 2021 r.). 

Do transakcji długiem Marvipolu niekiedy dochodzi tylko na najkrótszej serii MVP0819, którą w środę wyceniano na 100,5 proc. nominału, co oznacza 4,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

 • Spółka współzależna Marvipolu otrzymała znaczne kredyty

  17 lipca 2018
  PDC Industrial Center 84, powołana do realizacji projektu magazynowego spółka celowa, otrzymała do 23,9 mln euro kredytu budowlanego, do 27,9 mln euro kredytu inwestycyjnego oraz do 25,4 mln zł kredytu na finansowanie podatku VAT.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie całkiem stracony rynek

  29 czerwca 2018
  PKN zakończył emisję przed czasem i z najwyższą od dwóch lat liczbą inwestorów, i2 Development uplasował trzy czwarte publicznej emisji, a Marvipol pozyskał 40 mln zł z emisji prywatnej, której celem nie było refinansowanie.
  czytaj więcej
 • Kontrolowany wzrost zadłużenia Marvipolu

  28 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa zredukowała wartość zobowiązań finansowych, ale przy wyraźnym obniżeniu poziomu posiadanej gotówki dług netto zanotował wzrost. Wskaźniki zadłużenia są więc wyższe, nie na tyle jeszcze, aby budzić wśród wierzycieli jakiś niepokój. Zwłaszcza wobec posiadanej nadpłynności.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development z programem emisji obligacji

  28 maja 2018
  Wartość programu ustalono na 250 mln zł. W jego ramach spółka będzie mogła prowadzić emisje papierów dłużnych przez trzy kolejne lata, do czerwca 2021 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje