wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Marvipol wyemitował obligacje detaliczne o wartości 35 mln zł

msd | 08 maja 2023
Zapisy na trzyletnie obligacje dewelopera z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M zostały zredukowane o 13,3 proc.

W emisji Marvipolu udział wzięło 776 inwestorów, którzy zgłosili popyt na papiery warte nominalnie 40,4 mln zł. Przy czym rzeczywista cena emisyjna zależna była od dnia złożenia zapisu, stąd do nabywców trafiły obligacje średnio po 99,4 proc. nominału.

Za trzyletnie niezabezpieczone papiery Marvipol zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży, którą podniesiono o 1 pkt proc. wobec zeszłorocznych emisji publicznych, gdy deweloper plasował 3,5-letni dług.

Pozyskane wpływy (34 mln zł netto) deweloper zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego.

Dla Marvipolu była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu o wartości 200 mln zł, któremu prospekt wygasa stosunkowo niedługo, bo w drugiej połowie sierpnia tego roku.

Podczas przyjmowania zapisów w ofercie publicznej spółka przeprowadziła też wartą 54 mln zł emisję, która była skierowana do inwestorów kwalifikowanych.

Aktualnie na Catalyst notowane są trzy serie długu Marvipolu z terminami wykupu do sierpnia 2025 r. Pochodzące z zeszłorocznych ofert prospektowych papiery MVP0825, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc., wyceniane są na 99,37 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje