niedziela, 26 września 2021

Newsroom

mBank Hipoteczny uplasował nowe listy zastawne

msd | 07 września 2021
Po niemal dwuletniej przerwie bank wyemitował listy zastawne o wartości 100 mln zł, wynika z rejestru KDPW.

Nowe papiery mBanku Hipotecznego mają pięcioletni okres spłaty i zmienny kupon, o nieujawnionej jeszcze wysokości. Jednostkowy nominał każdego z listów ustalono natomiast na 100 tys. zł.

Dla banku była to pierwsza emisja listów zastawnych od listopada 2019 r. Zarazem była to też pierwsza na rynku emisja listów zastawnych, którą w KDPW zarejestrował agent emisji na mocy prawa obowiązującego od 1 lipca 2019 r.

Na Catalyst znajduje się 18 starszych serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym dziewięć w euro. Zależnie od serii, do giełdowych transakcji tymi papierami dochodzi wyjątkowo rzadko lub wcale.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst