sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

mBank liczy na zysk mimo nowych rezerw

ems | 26 czerwca 2023
Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami w CHF bank oszacował w II kwartale na 1,5 mld zł, a łącza wysokość rezerw na ten cel to już 7,5 mld zł.

Mimo zamiaru utworzenia nowych rezerw, bank liczy na wynik netto grupy „bliski zera”,  a wynik brutto ma być nawet dodatni. Zyski mają natomiast zostać wykazane na poziomie netto i brutto w okresie całego półrocza (przy założeniu braku kolejnych negatywnych wydarzeń).

Z kolei współczynniki kapitałowe mają prezentować się na wyższym poziomie niż na koniec I kwartału, również nadwyżki nad wymogami kapitałowymi powinny kształtować się wyżej, natomiast współczynniki płynnościowe nadal przewyższać będą wymogi regulacyjne. 

W I kwartale mBank zawiązał 809 mln zł rezerw na ryzyko prawne frankowych hipotek, ale zamknął kwartał 143 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Jednocześnie bank informował o wyczerpywaniu się potencjału do poprawy marży kredytowej.

Na początku czerwca agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu mBanku na negatywną, utrzymując jednak ocenę BBB- (najniższy rating inwestycyjny).

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku. Są to jednak papiery o wysokich nominałach (100 tys. PLN i dwukrotnie 500 tys. PLN), co skutecznie ogranicza dostępność papierów tylko dla największych inwestorów. W efekcie płynność jest śladowa.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst