sobota, 25 maja 2019

Newsroom

mBank wyemitował obligacje we frankach szwajcarskich

msd | 07 czerwca 2018
Czteroletnie papiery oprocentowane są na 0,565 proc. w skali roku. Trafią one do obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange.

Wartość emisji to 180 mln CHF, czyli 660,9 mln zł według średniego kursu NBP z czwartku.

Wyemitowane papiery zostały ocenione na BBB+ przez agencję S&P Global Ratings oraz BBB przez Fitch Ratings. To te same oceny, które obie agencje przyznały dla programu emisji euroobligacji, jak i dla samego mBanku.

Dwa miesiące temu bank przyjął program emisji papierów dłużnych do 3 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

Na warszawskiej GPW notowane są natomiast dwie serie poporządkowanych obligacji mBanku w złotych. W ostatnich transakcjach papiery MBK1223 i MBK0125 wyceniano odpowiednio z 1,7 oraz 2,4 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu (odpowiednio grudzień 2018 r. oraz styczeń 2020 r.).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje