niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

mBank zapowiada 1,2 mld zł frankowych rezerw w IV kw.

msd | 22 grudnia 2023
Przy dodatkowych kosztach ryzyka prawnego związanego z kredytami w CHF bank zamknie IV kwartał z wynikiem netto na niewielkim plusie lub bliskim zera.

Uwzględnienie dodatkowych 1,21 mld zł kosztów ryzyka prawnego kredytów indeksowanych do walut obcych mBank tłumaczy aktualizacją programu ugód, przewidywanym rozkładem wyroków sądowych oraz zmianą innych parametrów modelowych i rynkowych.

Wobec kolejnych dodatkowych kosztów mBank wstępnie szacuje, że jego wynik netto za IV kwartał będzie dodatni lub bliski zera. Podobnie oceniono też perspektywy dla całorocznego wyniku. 

Po trzech kwartałach tego roku grupa mBanku miała 44 mln zł zysku netto przy ponad 3,43 mld zł kosztów ryzyka prawnego kredytów walutowych.

Niezależnie od frankowych kosztów, bank ocenia, że w IV kwartale „pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane”.

Według oczekiwań mBanku, na koniec IV kwartału skonsolidowane wskaźniki wypłacalności będą niewiele niższe niż we wrześniu, gdy łączny współczynnik kapitałowy znajdował się na poziomie 16,9 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 sięgał 14,6 proc. Bank przypomina jednak o tym, że od kilku dni obowiązują go niższe wymogi kapitałowe w związku z decyzją KNF o wycofaniu domiaru za walutowe hipoteki.

„Obecnie skonsolidowane wymogi kapitałowe dla grupy mBanku wynoszą 9,15 proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 i 11,15 proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego. W związku z tym, oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w IV kwartale 2023 r. będą na zbliżonym poziomie w porównaniu do wartości za III kwartał 2023 r., kiedy wynosiły 4,6 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego” – podano w komunikacie mBanku.

Jednocześnie bank przekazał, że jego współczynniki płynnościowe „istotnie przewyższają wymogi regulacyjne”.

Na warszawskiej GPW notowane są trzy serie podporządkowanych papierów mBanku w złotym. W ostatnich transakcjach wygasająca za rok seria MBK0125 notowana była po 101,5 proc. nominału, ustalonego na 100 tys. zł. Lecz najdłuższą serię MBK1030, która w październiku 2025 r. podlegać może wcześniejszej spłacie, wyceniano na 92,6 proc. nominału. W tym przypadku sięgającego jednak 500 tys. zł.

Przed kilkoma dniami agencja Fitch obniżyła o jeden stopień długoterminowe oceny senioralnego długu uprzywilejowanego i nieuprzywilejowanego mBanku, kolejno do „BBB-” oraz „BB+”. W tym przypadku chodzi więc o nienotowane na GPW papiery we frankach szwajcarskich i euro.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst