czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

mBank zwiększył nadpłynność

msd | 29 kwietnia 2021
Równolegle do znaczącej poprawy wyników, saldo depozytów bankowej grupy wzrosło w I kwartale o 10,5 proc. do 152,1 mld zł. Relacja kredytów do depozytów spadła zatem do niskich 74,5 proc., a wskaźnik płynności LCR niemal 2,5-krotnie przekraczał niezbędne minimum.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje