środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

MCI Capital uplasowało nowe obligacje

msd | 05 marca 2018
W ramach niepublicznej oferty spółka wypuściła trzyletnie papiery dłużne serii P o wartości nominalnej 37 mln zł.

Tym razem są to droższe obligacje. Ich oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. wobec 3,9 pkt proc. marży w poprzednich ofertach trzyletniego długu. Ponadto, MCI Capital emitowało obligacje poniżej ceny nominalnej, cenę emisyjną ustalono bowiem na 986 zł przy nominale wynoszącym 1000 zł. Efektywna marżą dla nabywców z rynku pierwotnego wynosi więc około 4,52 pkt proc.

Nową emisję MCI Capital zamknięto na trzy tygodnie przed terminem spłaty wartej 50 mln zł serii G (MCI0318), która notowana jest wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Obligacje serii P, podobnie jak w większości wcześniejszych emisji, zabezpieczono zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których MCI Capital jest głównym inwestorem. Subfundusze te wydzielono w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, który sam jest w trakcie realizacji programu publicznych emisji obligacji do 200 mln zł. Dotychczas fundusz uplasował trzy oferty, z których zebrał w sumie 110 mln zł. W dwóch ostatnich emisjach proponował 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery.

Niezależnie od ofert MCI.PV FIZ swoje emisje publiczne planuje też MCI Capital, które w listopadzie złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji do 150 mln zł.

W giełdowym obrocie znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital, a także po dwie serie MCI.PV FIZ oraz MCI Management. Ostatnia ze spółek jest głównym akcjonariuszem MCI Capital.

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

 • MCI Capital miał tylko 371 tys. zł gotówki na koniec III kwartału

  26 listopada 2018
  Bardzo niskie zasoby pieniężne z pewnością uzupełniono, ponieważ w połowie listopada fundusz zapłacił 42,8 mln zł na rzecz skarbu państwa. W grudniu natomiast przypada wykup obligacji o wartości 66 mln zł. MCI przekonuje jednak o wysokiej płynności portfela i zaplanowanym na grudzień rozliczeniu transakcji sprzedaży spółki Dotcard.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentures FIZ mniej zlewarowany

  06 listopada 2018
  Po czterech kwartałach wzrostu zobowiązań fundusz w końcu obniżył ich poziom. Po wysokich wpływach ze zbycia składników lokat w III kwartale poprawił też pozycję gotówkową.
  czytaj więcej
 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje