poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Newsroom

Medort zapłaci wyższy kupon od istniejących obligacji

msd | 18 maja 2017
Decyzją zgromadzenia obligatariuszy bazowa marża dla notowanych na Catalyst papierów serii C wzrośnie z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc. To dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny cena za m.in. podniesienie limitu wskaźnika zadłużenia.

Zmienione warunki emisji wartych 21 mln zł obligacji MED0420 zakładają istotne zwiększenie wskaźnika dźwigni finansowej, rozumianej jako relacja długu netto do EBITDA. I tak na przykład dla sprawozdania na dzień 31 grudnia 2016 r. limit rośnie z 4,7x do 6,9x. W połowie tego roku wskaźnik nie może być wyższy niż 7,0x (poprzednio 3,5x), później zaś ma spadać, ale i tak nie o tyle co w pierwotnych warunkach emisji. To nie wszystko, bo zgromadzenie obligatariuszy przystało też na zmianę definicji wyniku EBITDA i zadłużenia finansowego.

Ceną dla Medortu jest nie tylko podniesienie marży z 5,2 do 6,2 pkt proc. (przy relacji dług netto/EBITDA poniżej 4,0x marża spada, podobnie jak poprzednio, do 4,4 pkt proc.), spółka poszła też i na inne ustępstwa. Wobec obligatariuszy zobowiązano się do ustanowienia dodatkowego zastawu, zawarcia umowy podporządkowania pożyczki względem obligacji, a także dokapitalizowania spółki kwotą 10 mln zł do 31 lipca tego roku (emisja akcji lub udzielenie pożyczki podporządkowanej). W WEO dodano także możliwość przedterminowego wykupu jednej trzeciej emisji w najwcześniejszym możliwym terminie po odbyciu zgromadzenia obligatariuszy. Niedokonanie wcześniejszego wykupu w ciągu trzech tygodni od zgromadzenia, skutkować będzie unieważnieniem części postanowień.

Z drugiej strony obligatariusze zgodzili się też odstąpić od żądania wcześniejszej spłaty na skutek naruszenia warunków emisji, tych uchwalonych chwilę wcześniej, tj. braku dokapitalizowania czy niedokonania wcześniejszego wykupu obligacji na 7 mln zł.

Podczas zgromadzenia obligatariuszy reprezentowani byli właściciele obligacji wartych nominalnie 18,64 mln zł. Inwestorzy, którzy głosowali za zmianą warunków emisji (prawie wszyscy za wyjątkiem jednego banku spółdzielczego – 0,4 mln zł), otrzymają dodatkowo 0,75 proc. jednorazowej premii liczonej od nominału obligacji.

Na osobnym zgromadzeniu obligatariuszy zmieniono też warunki emisji wartych 30 mln zł obligacji serii D, które nie trafiły do obrotu na Catalyst.

To nie pierwszy raz, gdy Medort zmienia warunki emisji przy aprobacie inwestorów podczas zgromadzenia obligatariuszy. Spółka przerabiała to też w 2015 r. dla serii B (MDR1016). Na jej przedterminowy wykup środki pozyskano właśnie z emisji papierów serii C i D.

W środę obligacje MED0420 taniały o 2,01 pkt proc. do 92,99 proc., co daje 9,78 proc. rentowności brutto. Papiery serii C znaleźć można między innymi w portfelach funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI, Noble Funds TFI oraz TFI Allianz – wynika z najnowszych danych Obligacje.pl.

Więcej wiadomości o Medort S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje