czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Medort zapłaci wyższy kupon od istniejących obligacji

msd | 18 maja 2017
Decyzją zgromadzenia obligatariuszy bazowa marża dla notowanych na Catalyst papierów serii C wzrośnie z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc. To dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny cena za m.in. podniesienie limitu wskaźnika zadłużenia.

Zmienione warunki emisji wartych 21 mln zł obligacji MED0420 zakładają istotne zwiększenie wskaźnika dźwigni finansowej, rozumianej jako relacja długu netto do EBITDA. I tak na przykład dla sprawozdania na dzień 31 grudnia 2016 r. limit rośnie z 4,7x do 6,9x. W połowie tego roku wskaźnik nie może być wyższy niż 7,0x (poprzednio 3,5x), później zaś ma spadać, ale i tak nie o tyle co w pierwotnych warunkach emisji. To nie wszystko, bo zgromadzenie obligatariuszy przystało też na zmianę definicji wyniku EBITDA i zadłużenia finansowego.

Ceną dla Medortu jest nie tylko podniesienie marży z 5,2 do 6,2 pkt proc. (przy relacji dług netto/EBITDA poniżej 4,0x marża spada, podobnie jak poprzednio, do 4,4 pkt proc.), spółka poszła też i na inne ustępstwa. Wobec obligatariuszy zobowiązano się do ustanowienia dodatkowego zastawu, zawarcia umowy podporządkowania pożyczki względem obligacji, a także dokapitalizowania spółki kwotą 10 mln zł do 31 lipca tego roku (emisja akcji lub udzielenie pożyczki podporządkowanej). W WEO dodano także możliwość przedterminowego wykupu jednej trzeciej emisji w najwcześniejszym możliwym terminie po odbyciu zgromadzenia obligatariuszy. Niedokonanie wcześniejszego wykupu w ciągu trzech tygodni od zgromadzenia, skutkować będzie unieważnieniem części postanowień.

Z drugiej strony obligatariusze zgodzili się też odstąpić od żądania wcześniejszej spłaty na skutek naruszenia warunków emisji, tych uchwalonych chwilę wcześniej, tj. braku dokapitalizowania czy niedokonania wcześniejszego wykupu obligacji na 7 mln zł.

Podczas zgromadzenia obligatariuszy reprezentowani byli właściciele obligacji wartych nominalnie 18,64 mln zł. Inwestorzy, którzy głosowali za zmianą warunków emisji (prawie wszyscy za wyjątkiem jednego banku spółdzielczego – 0,4 mln zł), otrzymają dodatkowo 0,75 proc. jednorazowej premii liczonej od nominału obligacji.

Na osobnym zgromadzeniu obligatariuszy zmieniono też warunki emisji wartych 30 mln zł obligacji serii D, które nie trafiły do obrotu na Catalyst.

To nie pierwszy raz, gdy Medort zmienia warunki emisji przy aprobacie inwestorów podczas zgromadzenia obligatariuszy. Spółka przerabiała to też w 2015 r. dla serii B (MDR1016). Na jej przedterminowy wykup środki pozyskano właśnie z emisji papierów serii C i D.

W środę obligacje MED0420 taniały o 2,01 pkt proc. do 92,99 proc., co daje 9,78 proc. rentowności brutto. Papiery serii C znaleźć można między innymi w portfelach funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI, Noble Funds TFI oraz TFI Allianz – wynika z najnowszych danych Obligacje.pl.

Więcej wiadomości o Medort S.A.

 • Medort miał stratę operacyjną w I półroczu - zaktualizowana

  28 września 2017
  Strata operacyjna w połączeniu ze ujemnymi przepływami operacyjnymi, a ostatecznie i spadkiem salda gotówki, spowodowała wyskok wskaźnika dług netto/EBITDA. Lecz po jego korekcie o koszty restrukturyzacji spółka mieści się w - niedawno podniesionych - obligacyjnych kowenantach.
  czytaj więcej
 • Medort przedterminowo wykupi jedną trzecią emisji

  24 maja 2017
  Na podstawie postanowień niedawnego zgromadzenia obligatariuszy spółka spłaci przed czasem 7 mln zł z emisji obligacji serii C na 21 mln zł.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (19.05)

  22 maja 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 19 maja 2017 wyniosła 3,27 pkt proc., notując spadek o 0,02 pkt proc. i nadal znajdując się blisko rekordowych poziomów. Nadal zatem (statystycznie) na rynku Catalyst jest relatywnie drogo.
  czytaj więcej
 • Medort ze znacznie wyższymi wskaźnikami zadłużenia

  19 maja 2017
  Wzrost zobowiązań, w tym zadłużenia odsetkowego, w zderzeniu z istotnym pogorszeniem wyników skutkował na tyle dużym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA w 2016 r., że doszłoby do naruszenia warunków emisji. Obligatariusze zgodzili się podnieść dotychczasowe limity, ale za cenę dodatkowej marży.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje