środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

MF podnosi oprocentowanie obligacji detalicznych. Ale niezupełnie

msd | 26 września 2022
Ministerstwo Finansów zwiększy oprocentowanie większości oferowanych w październiku papierów oszczędnościowych o 0,1-0,5 pkt proc., ale równocześnie obniży marżę na obligacjach dwuletnich.

W ślad za wrześniową decyzją RPP o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt proc. do 6,75 proc. wzrośnie też oprocentowanie oferowanych w październiku obligacji 12-miesięcznych, właśnie z 6,5 do 6,75 proc. rocznie dla pierwszego miesięcznego okresu. W przypadku dwuletnich papierów opartych o główną stopę NBP podwyżka nie jest już tak jednoznaczna. Ich wyjściowe oprocentowanie rośnie bowiem tylko o 0,1 pkt proc. do 6,85 proc., ale przy jednoczesnym obniżeniu marży dla kolejnych okresów odsetkowych z 0,25 do 0,1 pkt proc. ponad stopę referencyjną.

W przypadku relatywnie nowych stałokuponowych trzylatek resort zdecydował się na podniesienie oprocentowania z 6,5 do 6,85 proc. w skali roku. Najmocniej wzrosły natomiast odsetki dla obligacji o cztero- i dziesięcioletnich okresach spłaty, które w pierwszych rocznych okresach odsetkowych dadzą zarobić o 0,5 pkt proc. więcej. Będzie to kolejno 7 i 7,25 proc., a później ich oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o wskaźnik inflacji i marżę wynoszącą 1 pkt proc. dla czterolatek i 1,25 pkt proc. dla dziesięciolatek. W sposób analogiczny zmieniło się też oprocentowanie sześcio- i dwunastoletnich obligacji rodzinnych. W pierwszym roku zapłacą one odpowiednio 7,2 oraz 7,5 proc., a później dadzą zarobić 1,5 i 1,75 pkt proc. ponad inflację.

Piąty miesiąc z rzędu nie zmieni się natomiast oprocentowanie papierów o trzymiesięcznym okresie spłaty. Nadal oferować będą one 3 proc. w skali roku.

Po świetnych wynikach sprzedaży z czerwca i lipca, gdy inwestorzy kupili obligacje oszczędnościowe kolejno za 14,1 i 10,3 mld zł, sierpień przyniósł wyraźne schłodzenie popytu. Zamknął się on w niecałych 6,1 mld zł, co i tak było trzecim najlepszym wynikiem w historii. Wrzesień będzie już jednak znacznie gorszy, bo – wg naszych wyliczeń – do 23 września włącznie sprzedano papiery za nieco ponad 2,2 mld zł.

Obok samej zmiany wysokości oprocentowania obligacji detalicznych październik przyniesie jeszcze jedną istotną zmianę – PKO BP utraci monopol na ich sprzedaż, bo do grona agentów emisji dołączy także Bank Pekao.  

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje