sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Millennium BH wyemituje pierwsze listy zastawne

msd | 17 maja 2024
Najmłodszy bank hipoteczny na krajowym rynku szykuje się do debiutanckiej emisji listów zastawnych, z której chce pozyskać do 300 mln zł.

Jak wynika z projektu warunków emisji, w skierowanej do inwestorów instytucjonalnych ofercie, Millennium BH proponuje trzyletnie papiery ze zmiennym kuponem, wyliczanym w oparciu o trzymiesięczny WIBOR i na razie nieujawnioną marżę.

Przydział wartych do 300 mln zł papierów nastąpi 29 maja, a dzień ich emisji wyznaczono na 12 czerwca. Pozyskane w ten sposób Millennium BH zamierza przeznaczyć na refinansowanie o Banku Millennium detalicznych kredytów złotowych zabezpieczonych hipoteką.

Docelowo emitowane listy zastawne trafią do obrotu na GPW.

Millennium BH jest piątym działającym bankiem hipotecznym na polskim rynku i jedynym, które do tej pory nie uplasował ani jednej emisji listów zastawnych. Zezwolenie na prowadzenie działalności otrzymał on dopiero w maju 2021 r. 

Więcej wiadomości o Millennium Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje