piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

MLP Group wyemitował obligacje w euro

msd | 12 maja 2017
W prywatnej ofercie spółka uplasowała pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii A o wartości 20 mln euro.

Spółka nie ujawnia wysokości kuponu, ale w przyszłości się to zmieni, ponieważ obligacje MLP Group mają trafić do giełdowego obrotu. Na razie wiadomo, że kupon jest zmienny, ustalany według formuły EURIBOR 6M plus marża.

Spółka nie określiła celu emisji. Na jej stronie internetowej oraz w raporcie rocznym można natomiast znaleźć informację o planowanym na ten rok programie emisji obligacji, z którego MLP chce sfinansować zakup nieruchomości w Niemczech i Rumunii.

MLP Group, to notowany na GPW deweloper komercyjny skoncentrowany na obiektach magazynowo-produkcyjnych. Spółka posiada aktualnie 11 parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce, a wartość jej portfela nieruchomości to 968,5 mln zł, według stanu na koniec ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje