czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Murapol pozyskał 5,34 mln zł

msd | 03 kwietnia 2018
W ramach kolejnej prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii JA, które nie trafią do giełdowego obrotu.

Wysokość oprocentowania długu nie została ujawniona. Murapol wskazał jedynie, że od uplasowanego długu zapłaci stałe odsetki.

To kolejna tego typu nieduża emisja dewelopera, której nie zamierza wprowadzić on do obrotu na Catalyst. Kilka dni wcześniej Murapol pozyskał 14,88 mln zł z dwóch prywatnych oferty 24- i 39-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji. Wcześniej natomiast, także w marcu, uplasował dług na 2,33 mln zł. W lutym i styczniu także emitował dług, którego nie zamierza wprowadzić do obrotu na GPW.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Za wyjątkiem najkrótszej serii MUR0418 rynek wycenia je powyżej nominału.

Wygasające 29 kwietnia papiery warte są 30 mln zł.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje