środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

Murapol pozyskał 5,34 mln zł

msd | 03 kwietnia 2018
W ramach kolejnej prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii JA, które nie trafią do giełdowego obrotu.

Wysokość oprocentowania długu nie została ujawniona. Murapol wskazał jedynie, że od uplasowanego długu zapłaci stałe odsetki.

To kolejna tego typu nieduża emisja dewelopera, której nie zamierza wprowadzić on do obrotu na Catalyst. Kilka dni wcześniej Murapol pozyskał 14,88 mln zł z dwóch prywatnych oferty 24- i 39-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji. Wcześniej natomiast, także w marcu, uplasował dług na 2,33 mln zł. W lutym i styczniu także emitował dług, którego nie zamierza wprowadzić do obrotu na GPW.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Za wyjątkiem najkrótszej serii MUR0418 rynek wycenia je powyżej nominału.

Wygasające 29 kwietnia papiery warte są 30 mln zł.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej
 • Kolejne emisje Murapolu

  27 marca 2018
  Deweloper pozyskał w sumie 14,88 mln zł z dwóch prywatnych ofert 24- i 39-miesięcznych niezabezpieczonych papierów dłużnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje