czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Murapol utrzymał rating

msd | 27 października 2017
Agencja EuroRating utrzymała ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Spółka po raz siódmy z rzędu zachowała na niezmienionym poziomie rating nadany jej w styczniu 2016 r. Jest to ocena zamówiona, a Murapol należy do wąskiego grona krajowych emitentów obligacji z ratingiem kredytowym – oprócz banków i dużych koncernów ma go jeszcze tylko GetBack.

Nadane Murapolowi BB, to drugi od góry rating na skali ocen nieinwestycyjnych, zwanych też spekulacyjnymi. Według agencji EuroRating na „podwójne B” liczyć mogą podmioty o podwyższonym ryzyku kredytowym i relatywnie niższej wiarygodności finansowej, ale wystarczającej zdolności do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia wszystkie serie powyżej nominału, natomiast w przypadku papierów wygasających począwszy od października 2019 r. pod uwagę brać należy w kolejnych okresach możliwość obniżenia marży, do czego spółka jest uprawniona po publikacji sprawozdania finansowego pro-forma (zrobiła to).

W połowie października pisaliśmy, że Murapol naruszył warunki emisji nienotowanych na Catalyst obligacji serii S.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst