wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Murapol wypuścił obligacje na 3,32 mln zł

msd | 08 lutego 2018
Nowe papiery mają 39-miesięczny okres spłaty i nie są zabezpieczone. Deweloper nie planuje wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst.

Wysokość oprocentowanie nowych obligacji serii GA nie została ujawniona, za wyjątkiem tego, że jest ono ustalane w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę.

Dla Murapolu to kolejna niewielka emisja w ostatnich miesiącach. W styczniu deweloper przydzielił 39-miesięczne papiery o wartości 4,99 mln zł, natomiast w listopadzie uplasował 40-miesięczne obligacje na 5,3 mln zł. Żadna z nowych serii nie trafi do giełdowego obrotu.

W styczniu Partner, podmiot pośrednio zależny od Murapolu, pozyskał natomiast 40 mln zł z emisji obligacji do 50 mln zł. Dług zabezpieczono poręczeniem udzielonym przez dewelopera.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia je nieco powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje