wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Nawet PKO Bank Hipoteczny musiał podnieść marżę

ems | 25 lipca 2018
Największy polski bank hipoteczny wyemituje siedmioletnie listy zastawne warte 500 mln zł, za które zapłaci 62 pkt bazowe ponad WIBOR 3M. W kwietniu płacił 49 pkt bazowych marży.

Oprocentowanie ustalono w procesie book-buildingu przeprowadzonym we wtorek, 24 czerwca. Deklaracje nabycia papierów PKO BH złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę 802 mln zł. W kwietniu, gdy PKO BH także emitował papiery siedmioletnie było to ponad 1 mld zł, a wartość emisji ustalono na 700 mln zł.

W komunikacie prasowym napisano, że udział inwestorów we wszystkich dotychczasowych emisjach listów zastawnych PKO BH wyniósł 17 proc., ale nie podano informacji o ich udziale w nowej emisji.

Lipcowa emisja jest piętnastą emisją listów zastawnych przeprowadzonych przez PKO BH i trzecią w tym roku. W maju bank przeprowadził emisję wartą 100 mln zł – były to papiery czteroletnie, a oprocentowanie ustalono wówczas na 32 pkt bazowe ponad WIBOR 6M.

W porównaniu do emisji z kwietnia można więc mówić o nieco gorszych warunkach (mniejszy popyt, wyższa marża), ale w porównaniu do majowej emisji można mówić o wyższym popycie i dobrych warunkach (10 pkt bazowych marży za każdy dodatkowy rok do wykupu).

Ogółem na warszawskiej GPW notowanych jest 12 serii listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, w tym cztery w euro. Mają nadaną ocenę Aa3 od agencji Moody’s, co jest najwyższym możliwym ratingiem do uzyskania w Polsce.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje