niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

NBP obniża prognozy inflacji na 2023 rok

msd | 08 marca 2023
Według analityków NBP, roczna dynamika cen wyniesie w tym roku między 10,2 a 13,5 proc. wobec prognozowanych w listopadzie 11,1-15,3 proc. Lecz zmiana prognoz na dwa kolejne lata jest już wyłącznie kosmetyczna.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja wyniesie w tym roku około 11,9 proc. wobec prognozowanych poprzednio 13,2 proc. Zmiany projekcji na lata 2024-2025 nie uległy jednak większym zmianom, tak pod względem samych przedziałów, jak i ścieżki centralnej. Z 50-proc. prawdopodobieństwem dynamika cen w 2024 r. znajdzie się więc w przedziale 3,9-7,5 proc. (poprzednio 4,1-7,6 proc.), a rok później będzie to 2,0-5,0 proc. (wcześniej 2,1-4,9 proc.).

„Nowa projekcja NBP praktycznie nic nie zmieniła w poglądzie Rady na świat. (…) W horyzoncie projekcji inflacja dalej zbiega powoli do celu” – napisali ekonomiści z Banku Pekao.

Delikatnej poprawie uległy też tegoroczne prognozy PKB. Z 50-proc. prawdopodobieństwem jego dynamika zmieści się w przedziale między -0,1 a 1,8 proc. (wcześniej -0,3-1,6 proc.). W dwóch kolejnych latach ma to być odpowiednio 1,1-3,1 proc. oraz 2,0-4,3 proc.

„Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu” – napisano w środowym komunikacie po posiedzeniu, na którym RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W ocenie Rady, dokonane dotychczas zacieśnienie polityki pieniężnej będzie prowadzić do obniżenia się inflacji w kierunku celu NBP (2,5 proc. r/r +/- 1 pkt proc.).

„(…) ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – napisano także.

Wbrew oczekiwaniom części ekonomistów, nowa projekcja na razie nie skłoniła RPP do formalnego zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst