sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Nie wszyscy zatrzymani ws. GetBacku trafili do aresztu

msd | 10 lipca 2018
Ośmiu z dziewięciu podejrzanych znajduje się w areszcie, a wobec jednej osoby zastosowano poręczenie 1 mln zł, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny połączony z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu na komendzie policji.

Ostatnie zatrzymania miały miejsce 4 lipca, postawiono wówczas zarzuty pięciu osobom, w tym trójce byłych członków zarządu. Prokuratura Regionalna zdecydowała się jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt dla czterech osób (w tym wszystkich byłych członków zarządu) oraz zastosowanie wolnościowego środka zapobiegawczego wobec piątej zatrzymanej osoby. 

Początkowa decyzja sądu nie była jednak w pełni po myśli prokuratury, ten w stosunku do dwóch członków zarządu orzekł bowiem o tzw. areszcie zapobiegawczym. Podejrzani mieli mieć więc możliwość wyjścia z aresztu (przy zastosowaniu innego – wolnościowego – środka zapobiegawczego) z chwilą wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. zł i 100 tys. zł. Prokuratura sporządziła jednak zażalenia na postanowienia sądu, a ten na razie wstrzymał uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych do czasu rozpoznania zażaleń.

W treści zażaleń skierowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie, prokuratorzy szczegółowo przedstawili okoliczności wskazujące na konieczność zastosowania przez Sąd izolacyjnego środka zapobiegawczego wobec podejrzanych z uwagi na między innymi, uzasadnioną obawę utrudniania prowadzonego postępowania przygotowawczego w przypadku ich pozostawania na wolności, w tym obawę matactwa – poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie. 

4 lipca funkcjonariusze CBA zatrzymali Bożenę S., która jeszcze do 27 czerwca pełniła funkcję członka zarządu GetBacku. Ponadto, zatrzymano też Annę P. oraz Marka P., odpowiednio wiceprezes oraz członka zarządu, którzy zrezygnowali z pełnionych funkcji w kwietniu. Na polecenie prokuratora zatrzymano także Dariusza S., brata Bożeny S., oraz Kingę M.-J., która w styczniu podpisała pozorną umowę z przedstawicielami zarządu GetBacku.

Wolnościowy środek zapobiegawczy, jak można wywnioskować z opisu prokuratury, zastosowano wobec Dariusza S., brata niedawnej członkini zarządu spółki, która przelała na jego rachunek 2,02 mln zł. A opuszczenia aresztu w zamian za poręczenie majątkowe sąd chciał właśnie dla Bożeny S. oraz Marka P.

Prokuratorzy kontynuują intensywne działania procesowe oraz gromadzą liczne dowody w śledztwie, które służą wyjaśnieniu wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych oraz ustaleniu roli pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami – podała prokuratura.

Łącznie w toku śledztwa zatrzymano dotychczas dziewięć osób. Najpierw, 16 czerwca zatrzymano bowiem Konrada K., byłego prezesa GetBacku, oraz Piotra B., przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym prezesem windykacyjnej spółki. Później zaś 26 czerwca zatrzymana została Katarzyna M., była dyrektora biura zarządu GetBacku, oraz Szczepan D.-M., prezes Polskiego Domu Maklerskiego.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Prokuratura chce postawić zarzuty w sprawie Bikershopu

  20 marca 2019
  Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwo w sprawie Bikershopu formalnie jest na etapie przedstawiania zarzutów. W praktyce jednak podejrzany na razie ich jeszcze nie usłyszał.
  czytaj więcej
 • Prezes Property Lease Fund na razie zostaje w areszcie

  20 marca 2019
  Prokurator przedstawił Marcinowi P. między innymi zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości szeregu osób, poprzez wprowadzenie ich błąd podczas emisji obligacji. Prezes PLF nie przyznał się do zarzucanych czynów. Trafił na trzy miesiące do aresztu, ale będzie mógł go opuścić po złożeniu 600 tys. zł poręczenia majątkowego.
  czytaj więcej
 • Biegli rewidenci PCZ z zarzutami

  04 lipca 2018
  Jan M. oraz Zofia Sz., którzy badali sprawozdania finansowe wrocławskiej spółki, usłyszeli zarzuty sporządzania opinii niezgodnych ze stanem faktycznym – wynika z naszych informacji. Postępowanie upadłościowe PCZ trwa, a syndyk próbuje odzyskać majątek wyprowadzony ze spółki.
  czytaj więcej
 • KNF tłumaczy istotę procedury prospektowej

  28 czerwca 2018
  Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, w tym także dla obligacji, nie ma na celu oceny ryzyka inwestycji, a weryfikację treści dokumentu z zakresem informacji wymaganymi przepisami prawa – to wnioski z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej

Emisje