niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Niedawna emisja Robyga debiutuje na Catalyst

msd | 25 czerwca 2021
Warte 150 mln zł obligacje dewelopera przywitały giełdowy parkiet bez transakcji. Dług obejmowali bowiem inwestorzy instytucjonalni.

Za debiutujące niezabezpieczone papiery serii PD Robyg zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 2,4 pkt proc. marży. Ich termin ostatecznej spłaty ustalono wprawdzie na czerwiec 2026 r., ale w czerwcu i grudniu 2025 r. spółka zobowiązana będzie zamortyzować kolejno 15 proc. oraz 25 proc. początkowego kapitału (22,5 mln zł i 37,5 mln zł).

Niezależnie od okresowej amortyzacji, Robyg ma też prawo do przedterminowego wykupu długu w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż w grudniu 2023 r. W trakcie życia obligacji deweloper jest natomiast zobowiązany utrzymać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x.

Na rynku pierwotnym warte 150 mln zł papiery serii PD trafiły do 64 podmiotów. Dług przydzielono wstępnie 2 czerwca, ale ostateczny rozrachunek emisji miał miejsce 17 czerwca. Przeprowadzono ją w ramach przyjętego w maju programu o wartości do 500 mln zł.

W piątek do godz. 14.20 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB0626. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na Catalyst znajdują się cztery starsze serie długu Robyga, lecz większością z nich nie dochodzi do transakcji. Pewnym wyjątkiem bywa seria ROB0323, którą w ostatniej transakcji wyceniano przy 2,48 proc. rentowności brutto.

Za miesiąc spółka musi spłacić obligacje ROB0721 o wartości 45,3 mln zł. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst