piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Obligacje Kruka tanieją na debiucie

msd | 18 października 2023
W pierwszych giełdowych transakcjach pochodzące z wrześniowo-październikowej oferty publicznej papiery KRU1028 zostały wycenione na 99 proc. nominału.

Za debiutujące w środę pięcioletnie papiery Kruk zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 4 pkt proc., co w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym daje na razie 9,79 proc. w skali roku. Pod względem okresu spłaty, czy wysokości marży, są to więc te same warunki, które windykator oferował inwestorom indywidualnym w pięciu wcześniejszych emisjach na podstawie prospektu.

Wyróżnikiem najnowszych papierów Kruka jest jednak ich stosunkowo wysoka wartość, jak na detaliczne obligacje. Chodzi bowiem o 90 mln zł, które spółka zebrała przy 99,1 mln zł popytu zgłoszonego przez inwestorów.

We wszystkich czterech zawartych do południa transakcjach debiutujące papiery KRU1028 wyceniono na 99 proc. nominału przy 47,2 tys. zł łącznych obrotów. W najlepszych ofertach kupna i sprzedaży z godz. 12 obligacje kwotowano zaś na 99,0/99,5 proc. nominału.

Trzy inne uplasowane w tym roku detaliczne serie obligacji Kruka o terminach spłaty w 2028 r. kwotowane są przez sprzedających między 99,5 a 99,96 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,735 mld zł, a niedługo dołączą do nich także warte 450 mln zł papiery, które spółka wyemitowała w miniony wtorek. Tym razem była to jednak oferta skierowana od inwestorów instytucjonalnych, w której windykator zobowiązał się płacić 4,65 pkt proc. marży, ale przy sześcioletnim okres spłaty (detaliczny dług Kruk emituje przy pięcioletnim tenorze). 

Warto więc odnotować, że różnica między marżami na instytucjonalnych i detalicznych obligacjach Kruka wzrosła ze zwyczajowych 0,5 pkt proc. do 0,65 pkt proc. Jeśli dodać do tego giełdową wycenę długu spółki z lekkim dyskontem oraz spadek popytu w ostatniej emisji prospektowej (mimo zwiększenia wartości oferty, zgłoszony popyt był niższy niż w trzech poprzednich emisjach), mogłoby się okazać, że po raz pierwszy od dłuższego czasu warunki propozycji składanych przez Kruka inwestorom indywidualnym wymagają głębszego zastanowienia.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje