sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Obligacyjni inwestorzy mają w czym przebierać

Michał Sadrak | 07 grudnia 2023
Na rynku detalicznych obligacji równolegle prowadzonych jest pięć publicznych ofert, w których inwestorzy indywidualni otrzymują tym razem możliwość zdywersyfikowania dłużnych portfeli nie tylko pod względem branży, czy poziomu ryzyka kredytowego, ale i waluty.

Dopiero co w listopadzie swoje oferty z sukcesem zamknęły Echo Investment, Ghelamco Invest, Kredyt Inkaso oraz PragmaGO, a o portfele inwestorów zabiega już pięć kolejnych spółek. Wśród nich znajdziemy dwóch deweloperów komercyjnych, jak Olivia Centre i Cavatina Holding, a także mieszkaniową Victorię Dom, windykacyjnego Kruka, czy wreszcie weterana rynku detalicznych korporatów, PCC Rokitę z branży chemicznej.

Pięć publicznych ofert obligacji dla inwestorów indywidualnych w jednym czasie to na tyle rzadkie zjawisko, że już samo w sobie warte jest uwagi. Tym bardziej, że w dwóch dobiegających końca emisjach spółki ubiegają się o finansowanie w euro. Olivia Fin, która jest podmiotem celowym finansującym grupę Olivia Centre, ubiega się o 2,5 mln euro proponując 5,5 pkt proc. marży ponad EURIBOR 3M przy 3,5-letnim okresie spłaty i zabezpieczeniu poręczeniem. Z kolei Kruk chce pozyskać 5 mln euro z pięcioletniego niezabezpieczonego długu, za który oferuje dobrze znane 4,0 pkt proc. marży, ale w tym przypadku doliczanej do trzymiesięcznego EURIBOR-u.

W przypadku eurowych emisji inwestorom pozostało niewiele czasu do namysłu, ponieważ zapisy na obligacje Olivii dobiegają końca w czwartek, a oferta Kruka kończy się w najbliższy piątek. Nieco więcej czasu na zastanowienie dają złotowe oferty Victorii, Cavatiny i PCC Rokity, w których subskrypcje prowadzone będą jeszcze przez siedem do trzynastu dni.

Trwające publiczne oferty obligacji korporacyjnych

O ile oferowane przez Cavatinę, czy PCC Rokitę warunki stanowią po prostu ponowienie udanych wcześniejszych tegorocznych emisji, to w przypadku Victorii Dom mamy do czynienia z pierwszą publiczną ofertą detalicznych obligacji na podstawie prospektu. Po trwających od 2020 r. przygotowaniach (z około roczną przerwą w międzyczasie) spółka wyszła na rynek z propozycją trzyletniego długu oprocentowanego na WIBOR 6M plus 5,95 pkt proc. marży. Ubiega się przy tym o 100 mln zł, czego wcześniej nie robił żaden inny typowo mieszkaniowy deweloper (nie licząc banków, oferta Victorii jest w ogóle największą emisją prospektową od ponad pięciu lat).

Po raz ostatni pięć publicznych ofert w jednym czasie prowadzono w lipcu tego roku, od którego to właśnie rozpoczęło się ożywienie na rynku detalicznych korporatów (wcześniej w I półroczu rynek notował 49-proc. spadek rok do roku).

Wliczając trwające obecnie subskrypcje, tegoroczny licznik emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektów wskazuje na 32 oferty wobec 24 w całym 2022 r. Spółki ubiegały lub wciąż ubiegają się w nich niemal o 1,22 mld zł w porównaniu do 865 mln zł rok wcześniej (+41 proc. r/r).

Więcej wiadomości kategorii Emisje